Chmura publiczna w Polsce

Artykuł

Raport: Chmura publiczna w Polsce

Wyniki badania

Lipiec 2020

Rola technologii w biznesie zmienia się. Wcześniej głównym zadaniem działu IT było dostarczenie stabilnej i efektywnej kosztowo platformy wspierającej funkcjonujące w firmie procesy, a cele wyznaczone dyrektorowi ds. IT (CIO) były z tymi priorytetami powiązane.

W ostatnim czasie oczekiwania wobec działów IT zwiększają się i ulegają znaczącej zmianie. Zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki technologii coraz częściej wpisane jest w DNA i strategie firm. Dlatego teraz od CIO oczekuje się, aby tworzył wartość biznesową, wspierał innowacyjność, a także zapewniał zwinność organizacji.
 

Najważniejsze wnioski:

  • Polskie firmy ostrożnie podchodzą do adopcji chmury - zdecydowana większość badanych firm, które już korzystają z chmury publicznej trzyma w niej co najwyżej 20% swoich zasobów.
  • 90% firm identyfikujących się jako liderzy rynku korzysta z rozwiązań w chmurze. Wśród organizacji aspirujących do grona liderów ten odsetek wynosi tylko 50%.
  • Na początku drogi do chmury firmy oczekują optymalizacji kosztowej, jednak aspekt finansowy istotnie traci na ważności przy kolejnych wdrożeniach.
  • Zdecydowana większość badanych firm które z chmury już korzystają stwierdzała, że wdrożenie chmury przekroczyło ich oczekiwania.
  • Organizacje, które już korzystają z chmury największą jej wartość widzą w skalowalności, elastyczności oraz uproszczeniu zarządzania środowiskiem IT.
  • Badani wskazują rozwiązania do magazynowania, przetwarzania i analityki danych jako najważniejszy obszar, gdzie chmura wnosi wartość.
  • Jedną z kluczowych kwestii przy adopcji chmury jest rozwój nowych kompetencji związanych nie tylko z obsługą środowiska chmurowego, ale przede wszystkim z możliwością przesunięcia zasobów IT z zadań administracyjnych do obszarów wsparcia biznesu.
  • Regulacje postrzegane są jako bariera we wdrożeniu chmury, ale tylko nieliczne firmy nie potrafią sobie poradzić z tym problemem.
     

O Badaniu: W projekcie przeprowadzono 8 wywiadów eksperckich z szefami IT z sektorów finansowego i energetycznego oraz wywiad z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim. Dodatkowo zrealizowano 200 ankiet ilościowych z udziałem szefów IT w dużych firmach i korporacjach proporcjonalnie w sektorze produkcji, usług i handlu. Większość badanych (77%) wywodziła się spośród głównych graczy w swojej branży, mających największe udziały w rynku. Były to zarówno polskie przedsiębiorstwa (46%), jak i firmy z międzynarodowym kapitałem (54%). Projekt rozpoczął się pod koniec 2019, natomaist został zakończony w marcu 2020 roku.

Raport: Chmura publiczna w Polsce

Zarejestruj się by pobrać PDF

Autorzy badania:

Jakub Garszyński

Lider usług cloud, Deloitte

Urszula Leciejewska

Szef sprzedaży partnerskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, Google Cloud

Mariusz Smoliński

Dyrektor działu badań i analiz ICAN Institute

Czy ta strona była pomocna?