Industry Solutions

Usługi

Industry Solutions

Racjonalizacja działalności i strategii, sprawne przezwyciężanie wyzwań rynkowych i zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi klienta - to korzyści, jakie zapewniają nasze rozwiązania SaaS.

Łączymy głęboką znajomość specyfiki branżowej z umiejętnością projektowania i wdrażania odpowiednich rozwiązań SaaS, co ułatwia naszym klientom rozwój w warunkach przełomu technologicznego w takich sektorach jak bankowość, opieka zdrowotna, ubezpieczenia i inne.

Cyfrowy system CARE bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach, podnoszących wydajność operacyjną firm z sektora opieki zdrowotnej. Dzięki niemu można podnieść jakość opieki i zwiększyć zaangażowanie pacjenta, stosując rozwiązania strategiczne, obejmujące wybór systemu, generowanie korzyści i wartości, transformację operacyjną i dopasowanie przepływów pracy, integrację systemów, zaangażowanie personelu medycznego oraz zarządzanie programem na dużą skalę.

Zespół ekspertów ds. badań i rozwoju w naukach biologicznych wspiera klientów z tego sektora w rozwiązywaniu problemów, związanych z patentami, zacieśnianiem reżimu regulacyjnego, spadkiem produktywności badawczo-rozwojowej i pomaga opracowywać sprawdzone strategie, umożliwiające innowacje produktowe i rozwój firmy. Nasze usługi koncentrują się na wykorzystaniu rozwiązań technologicznych do wspierania działalności badawczo-rozwojowej i obejmują wykorzystanie naszych autorskich rozwiązań technologicznych, na przykład ConvergeHealth.

Bankowość - to działalność bardzo złożona, w której skala zastosowania przełomowych rozwiązań jest wyjątkowo duża i wymaga od uczestników rynku zdolności przewidywania i szybkiego podejmowania działań. Nasze rozwiązania dla bankowości oparte są o najnowocześniejsze technologie cyfrowe, leżące u podstaw zwinnych i wysoce wydajnych systemów bankowych, zwiększających zaangażowanie klientów. Zaspokajają one potrzeby zarówno bankowości detalicznej, jak i instytucjonalnej (obsługując bankowość transakcyjną, zarządzanie majątkiem, kredyty, rynki kapitałowe oraz karty i płatności) i obejmują cały proces - od wyboru systemu poprzez planowanie, usprawnianie działania, wdrażanie aż do wykorzystania technologii systemów podstawowych.

Świadczone przez nas usługi transformacji systemów podstawowych w działalności ubezpieczeniowej umożliwiają wprowadzanie usprawnień administracyjnych i operacyjnych w sektorze ubezpieczeń dzięki wdrażaniu i wykorzystywaniu technologii informatycznych i danych. Nasi specjaliści pomogą Państwu w wyborze, planowaniu, wdrażaniu i eksploatacji różnorodnych rozwiązań, oferowanych przez dostawców.

Osoby zainteresowane transformacją działalności w tym i w innych sektorach zapraszamy do kontaktu z tym i innymi zespołami naszych specjalistów.

Kontakt

Warren Hatton-Jones

Warren Hatton-Jones

Partner Zarządzający Działem Konsultingu w CE

Warren jest członkiem zarządu Deloitte Consulting S.A. odpowiedzialnym za pion Technologii w Polsce, zarządza linią serwisową Core Banking Transformation oraz jest jednym z liderów EMEA Centre of Exce... Więcej