Analizy

Opodatkowanie zysków z działalności prowadzonej przez polskich przedsiębiorców za granicą

Najważniejsze informacje dla osób fizycznych oraz płatników podatku od osób prawnych

Przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce podlegają w naszym kraju opodatkowaniu w odniesieniu do całości osiąganych dochodów, nawet jeśli część działalności prowadzą zagranicą. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i osób prawnych.