Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi

Artykuł

Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi

Raport Deloitte dotyczący zarządzania ryzykiem stron trzecich. Część III – Znaczenie inwestycji w inteligentne systemy zarządzania ryzykiem

Od sześciu lat Deloitte przeprowadza coroczne badanie dotyczące zarządzania ryzykiem stron trzecich (zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach rozszerzonych). W najnowszej edycji badania wzięła udział rekordowa liczba 1170 uczestników z ponad 30 krajów. W oparciu o jego wyniki Deloitte przygotował raport obrazujący główne trendy i wyzwania stojące przed firmami w tym obszarze.

Tegoroczny raport nosi tytuł „Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi”. Niniejszy artykuł jest trzecim z sześcioczęściowego cyklu przybliżającego najważniejsze wnioski płynące z badania. W tej części opisano, w jaki sposób organizacje dążą do wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania ryzykiem stron trzecich.

Najważniejsze obszary inwestycji w zarządzanie ryzykiem

Podczas pandemii szybkie i skuteczne reagowanie na pojawiające się ryzyka stron trzecich niejednokrotnie okazywało się kluczowe, aby móc zapobiec negatywnym w skutkach wydarzeniom. W tej sytuacji wiele organizacji zdało sobie sprawę z potrzeby posiadania inteligentnego systemu zarządzania ryzykiem, który zapewniałby bieżące monitorowanie stron trzecich i związanego z nimi ryzyka.

Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania ryzykiem umożliwi usprawnienie procesów zarządzania podmiotami zewnętrznymi oraz dostęp w czasie rzeczywistym do danych zarządczych wymaganych do podejmowania strategicznych decyzji, przeprowadzania analiz due diligence i monitorowania stron trzecich. Wymaga to jednak w pierwszej kolejności usprawnienia funkcjonowania szeregu obszarów, na których taki system miałby się opierać, m. in.:

  • Stworzenie zintegrowanej i zaawansowanej technologicznie platformy, która koordynuje działania w całej organizacji i zapewnia jeden, aktualny obraz sytuacji, zamiast niespójnych i nieaktualnych danych pochodzących z różnych źródeł.
  • Opracowanie nowych procesów, takich jak te związane z pojawiającymi się zagrożeniami lub obszarami nieobjętymi istniejącymi dotychczas programami zarządzania ryzykiem stron trzecich.
  • Przekształcenie istniejących procesów, na przykład poprzez gruntowne przeprojektowanie w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności lub technologię.
  • Naprawianie niedziałających procesów zarządzania stronami trzecimi lub usprawnienie tych, w których wystąpiły słabości zidentyfikowane podczas reakcji na pandemię.

Aby przygotować się do tego procesu i rozłożyć w czasie koszty wdrożenia systemu firmy decydują się na stopniowe wprowadzanie zmian w swoich organizacjach i podział inwestycji na kilka etapów, przy czym w nadchodzącym roku organizacje przede wszystkim chciałyby skupić swoje inwestycje na optymalizacji procesów zarządzania ryzykiem stron trzecich (wskazane przez 49% badanych organizacji), poprawie zarządzania informacją (41%), technologii (34%) oraz analizie i aktualizacji stosowanych dotychczas systemów zarządzania ryzykiem (29%).

 

Rewolucyjne i ewolucyjne podejście do zmian w systemach zarządzania ryzykiem

Firmy charakteryzują się różnym podejściem do zakresu i tempa wprowadzania zmian i usprawnień w systemach zarządzania ryzykiem stron trzecich. Na podstawie wyników badania wyróżniliśmy dwie główne grupy organizacji:

  • Część organizacji przyjęła dosyć rewolucyjne podejście do zmian. Tę grupę stanowią organizacje mniejsze, bardziej elastyczne, bądź te, które dotychczas nie inwestowały w tym obszarze. Ich systemy zarządzania ryzykiem stron trzecich zwykle nie są jeszcze rozwinięte. Organizacje postrzegają jednak swoją sytuację jako okazję, aby dzięki intensywnym inwestycjom w krótkim okresie wdrożyć nowoczesne, zintegrowane rozwiązania zarządzania i monitorowania ryzyka stron trzecich.
  • Z drugiej strony mamy firmy, które są większe i bardziej złożone. Często posiadają już one rozbudowane systemy zarządzania ryzykiem. Ze względu na ich rozmiar i złożoność, w tych organizacjach wprowadzanie inteligentnych systemów zarządzania ryzykiem będzie postępowało stopniowo z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury.

Wykorzystywanie zewnętrznego wsparcia

Prawie dwie trzecie (64%) badanych organizacji deklaruje, że chciałoby skorzystać ze wsparcia zewnętrznych doradców w jednym lub więcej obszarów zarządzania ryzykiem stron trzecich. Organizacje wskazują najczęściej, że potrzebują pomocy w formie dostępu do aktualności związanych z zarządzaniem ryzykiem (33%) oraz wsparcia podczas zdalnych i stacjonarnych kontroli stron trzecich (26%). Wyniki raportu pokazują również, że chociaż większe firmy są bardziej skłonne korzystać z częściowego zewnętrznego wsparcia, mniejsze chętniej decydują się na outsourcing wszystkich procesów zarządzania ryzykiem stron trzecich.

 

Z punktu widzenia Deloitte

Pandemia wpłynęła na krótkookresowe priorytety organizacji. Wyniki tegorocznego raportu pokazują, że firmom zależy na większej kontroli działań stron trzecich poprzez usprawnienie procesów zarządzania ryzykiem oraz zarządzania informacją. Poprawa monitorowania stron trzecich była oceniana jako ważna także w poprzednim roku (35% respondentów zaznaczyło ją jako wysoki priorytet), jednak zmianie uległo podejście do tego obszaru. Dzisiaj organizacjom zależy na nieprzerwanym monitorowaniu i analizie ryzyka dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak automatyzacja czy procesy poznawcze.

W wyniku pandemii firmy zaczęły również szerzej myśleć o wykorzystaniu technologii w zarządzaniu ryzykiem. Wdrażanie innowacyjnych, inteligentnych systemów zarządzania ryzykiem stron trzecich zaczęło być postrzegane jako kluczowy element transformacji cyfrowej. Wierzymy, że dzięki intensywnemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii z biegiem czasu staną się one bardziej dostępne, co pozwoli obniżyć związane z nimi koszty.

Czy ta strona była pomocna?