Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi

Artykuł

Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi

Raport Deloitte dotyczący zarządzania ryzykiem stron trzecich. Część I – Wprowadzenie.

Od sześciu lat Deloitte przeprowadza coroczne badanie dotyczące zarządzania ryzykiem stron trzecich (zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach rozszerzonych). W najnowszej edycji badania wzięła udział rekordowa liczba 1170 uczestników z ponad 30 krajów. W oparciu o jego wyniki Deloitte przygotował raport obrazujący główne trendy i wyzwania stojące przed firmami w tym obszarze. Niniejszy artykuł jest pierwszym z sześcioczęściowego cyklu przybliżającego najważniejsze wnioski płynące z badania.

Tegoroczny raport nosi tytuł „Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi” i jest poświęcony zarówno krótko, jak i długofalowemu wpływowi pandemii COVID-19 na zarządzanie ryzykiem stron trzecich. Omówiono w nim, w jaki sposób organizacje przystosowały się do nowego, zdalnego trybu pracy oraz wskazano nowe możliwości i ryzyka z tym związane. Tegoroczny raport stanowi więc bezpośrednią kontynuację zeszłorocznego raportu „Bądź odpowiedzialny i efektywny. Znajdź złoty środek”, który ukazał się tuż po rozpoczęciu pandemii i zawierał informacje o sposobach reagowania przedsiębiorstw na dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemiczną.

W tegorocznym raporcie zostały poruszone cztery kluczowe i najbardziej aktualne kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem stron trzecich:

1. Odpowiedź firm na pandemię

Nasi eksperci spodziewali się, że do końca roku 2020 większość organizacji dostosuje się do nowej, post-pandemicznej sytuacji. Jednak jak wynika z przeprowadzonego badania, prawie połowa firm nadal jest w trakcie wdrażania działań będących odpowiedzią na kryzys związany z pandemią. Dodatkowo jedynie jedna czwarta organizacji zadeklarowała, że w pełni wyszła z kryzysu i podjęła stosowne kroki przygotowujące na podobne wydarzenia w przyszłości.

Ograniczona odpowiedź firm na kryzys może częściowo wynikać z przedłużających się restrykcji. Obserwujemy jednak, że organizacje, które podjęły dodatkowe inwestycje w obszarze zarządzania ryzykiem, podczas pandemii rzadziej musiały mierzyć się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem ryzykiem stron trzecich.

2. Znaczenie inwestycji w inteligentne systemy zarządzania ryzykiem

Inwestycje w inteligentne systemy, które umożliwiają zarządzanie i monitorowanie ryzyka stron trzecich w czasie rzeczywistym, są coraz częściej stawiane jako jedne z priorytetowych wydatków w zakresie zarządzania ryzykiem. Potwierdzają to także wyniki raportu. W tegorocznym badaniu aż 49% firm (w porównaniu do 35% w poprzednim roku) zadeklarowało, że planuje unowocześnić stosowane rozwiązania w obszarach due diligence i kontroli procesów.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że już sam proces wdrażania inteligentnych systemów zarządzania ryzykiem może przynieść firmom korzyści poprzez usprawnienie procesów biznesowych oraz zarządzania informacją.

3. Wyzwania związane z transformacją cyfrową

Wraz z rozpowszechnieniem się pracy zdalnej i digitalizacją procesów biznesowych, pojawiają się nowe zagrożenia związane z transformacją cyfrową. Dodatkowo, ponad jedna trzecia badanych firm uważa, że ich dotychczasowe inwestycje w zarządzanie ryzykiem cyfrowym przestały być wystarczające. W związku z tym coraz więcej organizacji stawia zaadresowanie ryzyka związanego z transformacją cyfrową jako priorytet przyszłych działań w zakresie zarządzania ryzykiem stron trzecich.

Wyniki raportu wskazują także na inne obszary zarządzania ryzykiem stron trzecich, które zdaniem badanych firm zyskały na znaczeniu. Są to przede wszystkim działania związane z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu – zrównoważony rozwój oraz utrzymanie wysokich standardów etycznych podczas współpracy z partnerami biznesowymi.

4. Presja redukcji kosztów a insourcing

Konieczność ciągłej minimalizacji kosztów może kłócić się z chęcią podejmowania szerszych i bardziej odpowiedzialnych działań w zakresie zarządzania ryzykiem stron trzecich. Dobrym przykładem tego jest outsourcing procesów biznesowych. Pomimo pojawiających się nowych obszarów ryzyka takich jak pandemia COVID-19, wiele organizacji opiera się przed tzw. insourcingiem, czyli włączeniem do struktury organizacyjnej firmy zadań, które dotychczas były realizowane poza nią. Wynika to głównie z niższych kosztów outsourcingu, jednak badane firmy wymieniają także inne powody korzystania z usług zewnętrznych dostawców, takie jak wyższa jakość usług czy dostęp do nowych umiejętności.

Poszczególne zagadnienia przedstawione powyżej zostaną szczegółowo omówione w kolejnych artykułach niniejszego cyklu.

Czy ta strona była pomocna?