Global Powers of Construction 2020

Analizy

Global Powers of Construction 2020

Strategie, kluczowe czynniki napędzające rozwój i aktualna sytuacja ekonomiczna branży budowlanej

Lipiec 2021

Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na gospodarkę w 2020 roku. Sektor budowlany został dotknięty w mniejszym stopniu niż inne branże, jednak nie całkowicie ominięty. Pandemia wywarła wpływ na perspektywy jego rozwoju w nadchodzących latach, gdyż wzrost wydatków publicznych wymagany do złagodzenia kryzysu miał wpływ na wysokość zadłużenia poszczególnych krajów i może zagrozić stabilności finansów publicznych w niektórych krajach, a w konsekwencji inwestycjom infrastrukturalnym.

Mimo to, obecne spowolnienie gospodarcze, spowodowane pandemią, powinno mieć ograniczony wpływ na długoterminowe megatrendy, które będą napędzać sektor w nadchodzących latach, tj.: wzrost liczby ludności i urbanizacja, zmiana klimatu i dekarbonizacja gospodarki oraz technologie i transformacja cyfrowa. Wpływ COVID-19 na finanse publiczne prawdopodobnie przyczyni się do tego, że współpraca publiczno-prywatna stanie się kluczową opcją dla zapewnienia inwestycji infrastrukturalnych.

Raport „Global Powers of Construction 2020” analizuje aktualną kondycję branży budowlanej na całym świecie, a także strategie i wyniki najbardziej reprezentatywnych globalnych grup budowlanych w ubiegłym roku. Publikacja prezentuje branżę w szerokim kontekście makroekonomicznym i omawia sektorowe tendencje na nadchodzące lata. 

Podobnie jak w latach poprzednich, raport przedstawia i analizuje kluczowe wskaźniki finansowe głównych światowych graczy rynkowych tj. pozycję rynkową i wyniki pod względem przychodów, kapitalizacji rynkowej, internacjonalizacji, dywersyfikacji, rentowności czy zadłużenia.

W tegorocznym raporcie przyglądamy się również szeregowi trendów, które kształtowały budownictwo w ciągu ostatnich kilku lat i odegrają dużą rolę w jego rozwoju w najbliższej przyszłości, biorąc także pod uwagę nowe potrzeby i post pandemiczne priorytety.

 

Główne wnioski:

  • Całkowite przychody uzyskane przez firmy ujęte w raporcie GPoC w 2020 r. wyniosły 1 511 bln USD, co daje wzrost o 3,7% w porównaniu do 2019 r.
  • W rankingu uwzględniającym przychody, nadal dominują firmy z Chin. Sześć z nich znalazło się w pierwszej dziesiątce firm z najwyższym wynikiem ze sprzedaży, jednak tylko jedna znalazła się wśród 10 firm o najwyższym wskaźniku kapitalizacji rynkowej. Dwie chińskie firmy znalazły się w rankingu 10 najlepszych firm pod względem sprzedaży międzynarodowej.
  • W 2020 roku około 17% łącznych przychodów firm z rankingu wygenerowanych zostało poza ich rynkami krajowymi, co w porównaniu z wynikiem z 2019 roku daje nam spadek o 2%.
Global Powers of Construction 2020

Global Powers of Construction 2020

Global Powers of Construction 2020

Strategie, kluczowe czynniki napędzające rozwój i aktualna sytuacja ekonomiczna branży budowlanej

Lipiec 2021

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?