Artykuł

Raport: Polskie spółki budowlane 2017

Najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

W raporcie Polskie spółki budowlane 2017 przedstawiamy analizę kondycji piętnastu największych pod względem uzyskiwanych przychodów spółek budowlanych obecnych na polskim rynku, a także opisujemy perspektywy rozwoju rynku w podziale na jego kluczowe sektory.