polskie spółki budowlane, nieruchomości

Artykuł

Raport: Polskie spółki budowlane 2018

Najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Październik 2018

Publikacja danych raportu “Polskie spółki budowlane 2018 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”, w którym przedstawiamy analizę kondycji piętnastu największych pod względem uzyskiwanych przychodów spółek budowlanych obecnych na polskim rynku oraz perspektywy rozwoju rynku w podziale na jego kluczowe sektory. Zapraszamy do lektury prezentacji z kluczowymi wnioskami z tegorocznej analizy branży budowlanej w Polsce.

Zgodnie z przewidywaniami po okresie związanym ze spadkiem produkcji budowlanej na przestrzeni ostatnich lat, rok 2017 okazał się rokiem wzrostu produkcji budowlano – montażowej, co znalazło również odzwierciedlenie w naszym rankingu. Łączne przychody piętnastu największych spółek budowlanych przekroczyły 30 mld zł, i były wyższe aż o 6,5% niż w roku 2016. Wzrost na rynku budowlanym był spowodowany przede wszystkim rozpoczęciem dużych projektów infrastrukturalnych oraz dużą ilością projektów komercyjnych, które są realizowane na obszarze naszego kraju. Pomimo istotnego wzrostu w podaży nowych inwestycji co przekłada się na dużą ilość projektów i w rezultacie wysoki poziom przychodów w spółkach budowlanych, wśród przedstawicieli branży narasta obawa, że nawarstwiające się problemy dotyczące m.in. wzrostu cen materiałów budowlanych wpłyną negatywnie na wyniki finansowe oraz na całą sytuację w branży.

Raport: Polskie spółki budowlane 2018

Zarejestruj się, aby pobrać raport w wersji PDF.

Report: Polish construction companies 2018

Zarejestruj się, aby pobrać raport w wersji PDF.

Prezentacja: Polskie spółki budowlane 2018

Czy ta strona była pomocna?