branża budowlana, global powers of construction, report

Analizy

Global Powers of Construction 2022

Strategie, kluczowe czynniki napędzające rozwój i aktualna sytuacja ekonomiczna branży budowlanej.

Wrzesień 2023

Pomimo zmian dynamiki geopolitycznej, jaka nastąpiła na samym początku 2022 roku, największe firmy budowlane na świecie odnotowały silny wzrost całkowitych przychodów. Według raportu „The Global Powers of Construction” (GPoC) w 2022 roku łączne przychody stu wiodących spółek budowlanych wyniosły 1 940 bln dolarów, czyli o 6,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku branża budowlana na całym świecie odnotowała gwałtowny wzrost cen towarów, doświadczyła zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw oraz powrotu wysokiej inflacji spowodowanej wybuchem wojny w Ukrainie.

Pomimo wzrostu sprzedaży, rok 2023 ma być okresem spowolnionego wzrostu. Głównej przyczyny upatruje się w słabej sytuacji gospodarczej oraz niekorzystnych warunkach dla kupujących wynikających ze wzrostu cen na materiały budowlane oraz niedoboru pracowników. Jednak wraz z ustabilizowaniem się sytuacji ekonomicznej, rola niektórych obszarów, takich jak infrastruktura, energetyka czy media, może mieć istotne znaczenie w kontekście ogólnego rozwoju produkcji budowlanej.

Raport „The Global Powers of Construction” zawiera analizę kondycji branży budowlanej na całym świecie oraz prezentuje strategie i wyniki wiodących globalnych firm budowlanych notowanych na giełdach papierów wartościowych osiągnięte w 2022 roku. Ponadto, zestawienie GPoC skupia się na stu największych światowych firmach budowlanych pod względem sprzedaży oraz kapitalizacji rynkowej i przychodach ze sprzedaży międzynarodowej wygenerowanych przez czołową trzydziestkę. W raporcie przedstawiono również aktualne trendy kształtujące branżę oraz ocenę potencjalnych zagrożeń i możliwości, jakie mogą pojawić się w nadchodzących latach.

Global Powers of Construction 2022

Najważniejsze wnioski:

  • W 2022 r. łączne przychody 100 największych firm budowlanych na świecie wyniosły 1,94 biliona dol., czyli o 6,3 proc. więcej niż rok wcześniej.
  • Kapitalizacja rynkowa firm z pierwszej setki rankingu spadła o 14,9 proc., osiągając w 2022 roku poziom 598,577 mln dol., pomimo ubiegłorocznego odbicia.
  • Podobnie jak w poprzednich dwóch latach za największą część wyniku finansowego odpowiadają spółki budowlane z Chin – ich wpływy za miniony rok stanowią 54 proc. całej kwoty. Mimo, że podmioty te stanowią niewiele ponad jedną dziesiątą wszystkich firm ujętych w zestawieniu, to łączne wpływy chińskich spółek za 2022 r. przekroczyły bilion dolarów – o 5,8 proc. więcej niż w roku poprzednim.
  • Najliczniej reprezentowanym regionem w zestawieniu 100 czołowych przedsiębiorstw budowlanych jest Europa. 41 przedsiębiorstw ze Starego Kontynentu zwiększyło swoje przychody o 6 proc. r/r, do poziomu 3,6 mld dol. 14 japońskich firm odnotowało z kolei ponad 1,9 mld dol. wpływów (+0,9 proc. r/r). Pod względem liczebności na kolejnym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone – 13 przedsiębiorstw z wpływami wynoszącymi 1,65 mld dol. (+13,2 proc. r/r).
  • W przypadku kapitalizacji rynkowej niemal każdy region odnotował spadki. Najwięcej na wartości utraciły spółki z Europy (-21,6 proc. r/r) oraz Stanów Zjednoczonych (-18,9 proc. r/r), a najmniej firmy pochodzące z Chin (-9,9 proc.).
Czy ta strona była pomocna?