Podatek od nieruchomości ciąży coraz bardziej

Artykuł

Podatek od nieruchomości ciąży coraz bardziej

Marzec 2023

Rekordowy wzrost stawek

Z uwagi na ogólną sytuację gospodarczą w tym roku rekordowo wzrosną koszty eksploatacyjne w nieruchomościach biurowych, magazynowych, handlowych i mieszkalnych. Jedną z mocno rosnących w tym roku pozycji kosztowych jest podatek od nieruchomości, który nawet przed podwyżkami stanowił istotne obciążenie w przypadku zlokalizowanych w Polsce nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że podatek od nieruchomości płaci się od powierzchni gruntów i budynków oraz od wartości budowli (np. parkingów, placów, ogrodzeń). Stawki podatku ustalane są odrębnie w każdej gminie, przy czym w przeważającej większości dużych polskich miast obowiązują stawki maksymalne dopuszczone ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

To właśnie wzrost stawek maksymalnych jest przyczyną rekordowego wzrostu obciążenia podatkiem od nieruchomości, z jakim mamy do czynienia w 2023 roku.

Wzrost stawek wynika z ich corocznej waloryzacji przewidzianej w ustawie. Górne granice stawek kwotowych podatku, obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznej zmianie w oparciu o półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli o inflację. W ostatnich latach możemy zaobserwować niekorzystną dla podatników tendencję wzrostową, ponieważ już w 2021 roku stawki podatku od nieruchomości wzrosły dwukrotnie w porównaniu z 2020 rokiem (blisko o 4%). Z kolei w 2023 roku stawki w podatkach i opłatach lokalnych będą wyznaczane w oparciu o wzrost cen w I połowie 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie wzrost cen był jeszcze bardziej znaczący. Na podstawie danych GUS, parametr ten wynosił 11,8 % i o tyle też w 2023 roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

W 2023 roku stawka podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej może wynieść maksymalnie 1,16 zł/m2 (wzrost o 13 gr), a stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej aż 28,78 zł/m2 (wzrost o 3,04 zł).

 

Czy coś można zrobić?

Zawyżony podatek od nieruchomości najczęściej podnosi opłatę eksploatacyjną, co obniża konkurencyjność danej lokalizacji.
Co więcej, rosnący podatek od nieruchomości może być coraz bardziej problematyczny w sytuacji, gdy z uwagi na sytuację rynkową obciążona nim nieruchomość nie znajduje najemcy. Przepisy nie przewidują możliwości zapłaty niższego podatku od pustostanów.

Aby poradzić sobie z rosnącym kosztem podatku warto przede wszystkim zweryfikować, czy go nie nadpłacamy. Obowiązujące w Polsce przepisy regulujące podatek od nieruchomości są szczególnie skomplikowane i są przyczyną licznych błędów w rozliczeniach podatników. Problemy zaczynają się najczęściej już na etapie rozliczenia inwestycji, ponieważ definicje budynku i budowli obowiązujące na gruncie podatku od nieruchomości nie pokrywają się z klasyfikacją środków trwałych stosowaną na potrzeby rachunkowe i podatków dochodowych. Dlatego odpowiednie rozliczenie podatku od nieruchomości wymaga często wiedzy techniczno-budowlanej i znajomości najnowszego orzecznictwa podatkowego.

Property tax becoming increasingly dire

English version
Czy ta strona była pomocna?