Analizy

Ekspres RET

Najnowsze informacje dotyczące podatku od nieruchomości

Bieżące zagadnienia z zakresu podatku od nieruchomości w świetle najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych i koncepcji wysuwanych przez ekspertów. Wskazujemy na wynikające z nich potencjalne obszary ryzyk podatkowych oraz sposobów na ich zminimalizowanie.