Analizy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – niepokojące orzeczenia NSA

Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny, że opodatkowanie jako budowli obiektów budowlanych o cechach budynku jest niekonstytucyjne nie zakończyło sporów podatników z organami podatkowymi.