Analizy

Ekspres RET

Najnowsze informacje dotyczące podatku od nieruchomości

Ekspres RET (Real Estate Tax)

Bieżące zagadnienia z zakresu podatku od nieruchomości w świetle najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych i koncepcji wysuwanych przez ekspertów. Wskazujemy na wynikające z nich potencjalne obszary ryzyk podatkowych oraz sposobów na ich zminimalizowanie.

Ekspres RET

Najnowsze wydania

Opłata reklamowa zaczyna budzić wątpliwości 4/2018

Podatek od przychodu z budynków 3/2018

Wyrok Trybunału Konsytucyjnego - niepokojące orzeczenia NSA 2/2018

Wyrok Trybunału Konsytucyjnego - pierwsze problemy 1/2018

Rok 2017

Przełomowy dla podatników podatko od nieruchomości wyrok Trybunału Konsytucyjnego 7/2017

Prawidłowe rozliczenie inwestycji ma istotny wpływ na późniejsze zobowiązania w podatku od nieruchomości i w podatku dochodowym 6/2017

Podatek od biur i galerii handlowych 5/2017

Kto powinien płacić podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, wydzierżawionych od ich trwałego zarządcy? 4/2017

Gminy wprowadzają opłatę reklamową 3/2017

Wątpliwości wokół opodatkowania urządzeń w kontenerach 2/2017

Pojęcie przegrody budowlanej a podatek od nieruchomości 1/2017

Rok 2016

Trendy w orzecznictwie w zakresie podatku od nieruchomości  10/2016

Sposób ustalenia podstawy opodatkowania budowli - precedensowe orzeczenie WSA  w Bydgoszczy 9/2016

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego - ryzyko poważnych zmian w podatku od nieruchomości 8/2016

Opodatkowanie linii produkcyjnej w budynku - czy urządzenia i instalacje zlokalizowane wewnątrz budynków podlegają opodatkowaniu? 7/2016

Kontenery i hale namiotowe - korzystny dla podatników trend w orzecznictwie sądów administracyjnych 6/2016

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 5/2016

Ryzyko zmian w zakresie rozliczeń podatkowych  4/2016

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?