Kontenery i hale namiotowe

Analizy

Opodatkowanie linii produkcyjnej w budynku

Czy urządzenia i instalacje zlokalizowane wewnątrz budynków podlegają opodatkowaniu?

Ekspres RET 6/2016 | 14 października 2016 r.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2016 r. (sygn. II FSK 2532/14) pojawiło się stwierdzenie, że w przypadku umiejscowienia linii produkcyjnej w budynku stanowi ona - jako budowla - odrębny od budynku przedmiot opodatkowania, podlegający opodatkowaniu od swojej wartości. Powyższy wyrok można odczytywać jako kolejny niepokojący dla podatników głos w dyskusji o problemie opodatkowania obiektów zlokalizowanych wewnątrz budynków.

Jak już uprzednio wskazywaliśmy (Podatek od nieruchomości - niekorzystne tendencje, Ekspres RET 1/2016) brak przejrzystości polskiego systemu opodatkowania majątku stanowi źródło licznych wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie opodatkowania obiektów wewnątrzbudynkowych. Dodatkowym powodem wątpliwości podatników okazała się wprowadzona w czerwcu 2015 r. zmiana definicji obiektu budowlanego w ustawie Prawo budowlane, która zdaniem niektórych doradców podatkowych spowodowała opodatkowanie podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynków (np. linii produkcyjnych).

Wskazany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zdaje się pozornie potwierdzać dotychczasowe obawy, że instalacje i urządzenia w budynku mogą podlegać opodatkowaniu jako budowle. Taki wniosek zdają się przynajmniej wysnuwać niektórzy doradcy i publicyści zajmujący się tematyką podatku od nieruchomości.

Pragniemy jednak wskazać, po dokładnej analizie stanu faktycznego sprawy będącej przedmiotem tego orzeczenia, że w naszej ocenie wyciąganie takich wniosków jest pochopne i bezpodstawne. Mylące okazuje się bowiem zastosowanie przez Sąd pewnego uproszczenia w nazewnictwie spornych w sprawie obiektów i określanie ich mianem „linii produkcyjnej”, co może sugerować, że odnosi się ono wszystkich obiektów (np. maszyn i urządzeń) wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Należy wyjaśnić, że w omawianej sprawie podatnik był właścicielem hali produkcyjnej, w której wykonano dodatkowe – zasadniczo odrębne konstrukcyjnie od budynku obiekty budowlane – fundamenty pod maszyny i urządzenia linii produkcyjnej. Natomiast spór między podatnikiem a organem podatkowym dotyczył zagadnienia, czy te dodatkowe fundamenty (a nie zdecydowanie bardziej wartościowe maszyny i urządzenia) stanowią budowle i powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od swojej wartości.

Tym samym Sąd w omawianym wyroku nie przesądza, wbrew doniesieniom prasowym, że linia produkcyjna zlokalizowana wewnątrz budynku stanowi odrębny przedmiot opodatkowania od budynku. W myśl wyroku odrębnie opodatkowaną od budynku budowlą mogą być wyłącznie części budowlane/fundamenty takiej linii produkcyjnej, pod warunkiem że stanowią one odrębny od budynku obiekt budowlany.

Podatek od nieruchmości - najnowsze informacje

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?