Artykuł

Raport: Od ścieżki do autostrady. Droga do digitalizacji podatków

Wykorzystanie technologii w podatkach

Ostatnie lata pokazały wyraźny skok w zastosowaniu technologii w wielu obszarach administracji rządowej, także w obszarze podatków. Zmienia się sposób komunikacji z podatnikiem, z osobistego kontaktu do tego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kierunek ten niesie za sobą szereg korzyści.