Podatek od nieruchomości | Wyrok TK - pierwsze problemy

Analizy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – pierwsze problemy

Ekspres RET 1/2018 | 20 lutego 2018 r.

Jak już informowaliśmy (zobacz Ekspres RET 7/2017: Przełomowy dla podatników podatku od nieruchomości wyrok Trybunału Konstytucyjnego) Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15) uznał, że opodatkowanie jako budowli obiektów budowlanych o cechach budynku jest niekonstytucyjne. Przedmiotowy wyrok dawał nadzieję na odwrócenie negatywnych dla podatników trendów w orzecznictwie sądów administracyjnych i w decyzjach organów podatkowych.

Do niedawna organy podatkowe i sądy administracyjne powszechnie przyjmowały, że w przypadku obiektów takich jak budynkowe stacje transformatorowe budowlą jest zarówno sama konstrukcja budynku (fundamenty, ściany i dach) jak i znajdujące się w środku urządzenia (rozdzielnice, transformatory itp.). Jak już wskazywaliśmy, TK uznał takie praktyki za niedopuszczalne i stwierdził, że budynek jest zawsze budynkiem, bez względu na jego wyposażenie, funkcję lub przeznaczenie.

Po pierwszych miesiącach od wydania przedmiotowego wyroku można jednak zaobserwować, że organy podatkowe i niektórzy przedstawiciele doktryny prawa podatkowego próbują go interpretować profiskalnie.

Po pierwsze organy podatkowe wskazują, że wprawdzie budynek nie może być opodatkowany jako budowla, ale nie znaczy to jeszcze że jako budowli nie można opodatkować urządzeń technicznych zlokalizowanych wewnątrz budynku. Wspomniane urządzenia są bowiem elementem większej całości, np. sieci energetycznej czy linii produkcyjnej, którą organ zalicza do kategorii budowli.

Ponadto organy podatkowe próbują udowadniać, że budynek nie posiada przynajmniej jednej z ustawowych cech budynku (tj. trwałego związku z gruntem, fundamentów, ścian oraz dachu) i tym samym nie może podlegać opodatkowaniu jako budynek. Można spodziewać się, że organy podatkowe będą próbowały nadawać nowe rozumienie takim pojęciom jak fundamenty, ściany i dach oraz zawężać rozumienie pojęcia „trwałego związku z gruntem”.

W związku z powyższym można się spodziewać, że podatnicy, którzy spróbują dochodzić zwrotu nadpłaconego podatku mogą napotkać na trudności. Wydaje się prawdopodobne, że każdorazowo będą zmuszeni przedstawiać organom podatkowym szczegółową dokumentację budowlaną i silne argumenty na poparcie swojego stanowiska, że specyficzna konstrukcja ich budynku nie odbiega od ustawowej definicji.

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?