Podatek od nieruchomości - ilustracja

Analizy

Przełomowy dla podatników podatku od nieruchomości wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Ekspres RET 7/2017 | 13 grudnia 2017 r.

Trybunał Konstytucyjny w dniu 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15) wydał wyrok o przełomowym znaczeniu dla podatników podatku od nieruchomości. Trybunał zakwestionował dotychczasowe, niekorzystne dla podatników orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących kwalifikacji obiektu budowlanego do kategorii budynku lub budowli.

Sprawa dotyczyła skargi o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierających definicje budynku i budowli. Zdaniem skarżącej, przepisy te intepretowane jednolicie przez sądy administracyjne (w tym NSA) naruszały prawa konstytucyjne podatnika.

Definicja budynku w UPiOL wskazuje jednoznacznie, że budynkiem jest obiekt budowlany, który:

  1. jest trwale związany z gruntem.
  2. wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
  3. posiada fundamenty,
  4. posiada dach.

Mimo to organy podatkowe oraz sądy administracyjne zgodnie twierdziły, że dla uznania obiektu za budynek koniczne jest spełnianie dodatkowych, niewymienionych w ustawie podatkowej przesłanek takich jak np. jego przeznaczenie, funkcje, wyposażenie, oraz sposób i możliwość wykorzystania budynku. W przypadku budynków o funkcji magazynowej (silosy), energetycznej (trafostacje) lub telekomunikacyjnej (jak w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunały) organy i sądy kwalifikowały je jako budowle, mimo spełnienia ustawowych przesłanek nakazujących uznanie ich za budynki.

Podatnicy ponosili do tej pory dotkliwe skutki takiej wykładni przepisów, ponieważ opodatkowanie niektórych budynków jako budowli od ich wartości zamiast od powierzchni użytkowej powodowało podatek wyższy od kilku do kilkudziesięciu razy.

W dzisiejszym wyroku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność z prawem stosowanej do tej pory przez sądy administracyjne wykładni przepisów UPiOL.

Należy poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku, w którym Trybunał wyjaśni przesłanki podjętej decyzji (będziemy tę sprawę dla Państwa śledzić i opiszemy wyrok w przyszłym Ekspresie RET). Niemniej jednak już dziś można uznać, że po stronie podatników pojawiła się istotna szansa na zmianę dotychczasowego, niekorzystnego sposobu opodatkowania posiadanego majątku.

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?