Coraz więcej wątpliwości wokół opodatkowania urządzeń w kontenerach

Analizy

Coraz więcej wątpliwości wokół opodatkowania urządzeń w kontenerach

Ekspres RET 2/2017 | 24 kwietnia 2017 r.

W orzecznictwie sądów administracyjnych po serii negatywnych dla podatników wyroków dotyczących stacji transformatorowych pojawiło się ostatnio kilka pozytywnych orzeczeń odnoszących się do kontenerowych stacji redukcyjno-pomiarowych gazu. Nadal jednak w temacie opodatkowania urządzeń w kontenerach pozostają pewne wątpliwości.

Do tej pory opodatkowanie urządzeń w kontenerach stanowiło przedmiot licznych sporów. Z zdaniem wielu gmin jako budowlę opodatkowaną od swojej wartości traktować należy cały kontener wraz z wewnętrznym wyposażeniem (takim jak: transformatory, reduktory ciśnienia, gazomierze, itp.).

Światełko w tunelu

Duże nadzieje na zmianę negatywnego dla podatników podejścia do tematu urządzeń w kontenerach wzbudziły ostatnie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyroki z dnia 27 marca 2017 r. sygn. II FSK 311-312/15), w których sąd korzystnie wypowiedział się w zakresie opodatkowania kontenerowych stacji pomiarowych gazu. Zdaniem NSA podatku od nieruchomości nie należy płacić od wartości urządzeń redukcyjno-pomiarowych zlokalizowanych w kontenerach. Jednocześnie z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że zdaniem sądu opodatkowaną budowlę stanowi kontener, w którym urządzenia są zlokalizowane.

Wątpliwości ciąg dalszy…

Opisywany wyrok może ugruntować nową, korzystną dla podatników linię orzeczniczą pozwalającą na wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości wartości urządzeń zlokalizowanych w kontenerowych stacjach redukcyjno-pomiarowych gazu. Niestety podatnicy nie mogą mieć żadnej pewności czy orzeczenie NSA pozwoli na korzystniejsze opodatkowanie również innych, zbliżonych technologicznie obiektów np. kontenerowych stacji transformatorowych.

Duże wątpliwości budzi stanowisko NSA, zgodnie z którym jako opodatkowaną budowlę traktować należy kontener wewnątrz którego umiejscowione są urządzenia stacji redukcyjnej. Należy wskazać, iż zgodnie ze stanowiskiem NSA zawartym w uchwale z dnia 3 lutego 2014 r. o sygn. akt II FPS 11/13 tymczasowe obiekty budowlane (w tym kontenery) zostały uznane za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Można mówić więc o sprzeczności pomiędzy wspomnianą uchwałą a najnowszymi wyrokami NSA.

Z tego względu przed podjęciem jakichkolwiek działań należałoby dokonać szczegółowej analizy technicznej cech konstrukcyjnych posiadanych obiektów oraz przygotować rozbudowaną argumentację przemawiającą za możliwością wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych zlokalizowanych w kontenerach. Warto również poczekać na kolejne wyroki, które będą zapadać w podobnych sprawach i potwierdzić czy rzeczywiście mamy do czynienia z kształtowaniem się pozytywnej linii orzeczniczej.

Podatek od nieruchmości - najnowsze informacje

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?