Tarcza Antykryzysowa

Analizy

Tarcza Antykryzysowa: Czy uchwały samorządów w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości staną się realną ulgą dla przedsiębiorców?

Analiza pierwszych uchwał wprowadzających zwolnienia

Ekspres RET 4/2020 | 29 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy wprowadzającej tzw. Tarczę Antykryzysową, rady gmin mogą uchwalić za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Różne warunki stosowania zwolnień w już wydanych uchwałach

Na podstawie powyższych przepisów uchwalone zostały już pierwsze takie uchwały. Jak dotąd na pomoc liczyć mogą głównie przedsiębiorcy w większych miastach. Już teraz staje się jednak ewidentne, że zakresy wprowadzanych zwolnień, jak również warunki pozwalające na ich zastosowanie różnią się diametralnie.

Przykładowo na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, podatnicy mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości maksymalnie do 31 grudnia 2020 r., jeżeli wykażą, że ich prosty wskaźnik płynności finansowej (tj. stosunek sumy środków pieniężnych, należności krótkoterminowych oraz inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących) wyniósł mniej niż 1 w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku.

Z kolei uchwała przyjęta przez Radę Miejską w Tarnowie przewiduje zwolnienie z podatku dla gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorców, w obszarach wymienionych w rozdziale 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W praktyce oznacza to, że zwolnienie dotyczy nieruchomości, na których nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na wprowadzenie całkowitego zakazu jej prowadzenia.

Połączenie obu powyższych wymogów (tj. prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, której dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych oraz wykazania spadku obrotów gospodarczych o 15% w ciągu ostatnich 2 miesięcy lub o 25% w ciągu ostatniego miesiąca) znalazło się natomiast w uchwale Rady Miasta Katowice. Ponadto zwolnienie dotyczyć będzie zobowiązań należnych wyłącznie za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 r.

Jeszcze inną strategię przyjęto w Warszawie, gdzie w chwili obecnej nie obowiązuje uchwała wprowadzająca zwolnienie z podatku od nieruchomości, a przedsiębiorcy mogą jedynie liczyć na przedłużenie o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości należnych za okres od kwietnia do czerwca 2020 r.

Webcast:

Tarcza Antykryzysowa – rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

Zobacz nagranie

Problemy z wydawanymi uchwałami

Zakres pomocy, na którą mogą liczyć przedsiębiorcy w poszczególnych gminach różni się zatem znacząco. Z kolei zapisy dotychczasowo wprowadzonych uchwał ustalają często warunki, których spełnienie przez podatnika jest utrudnione lub które wymagają od przedsiębiorcy przeprowadzenia rozbudowanej analizy pod kątem możliwości ubiegania się o zwolnienie. Powoduje to, że w chwili obecnej stosowanie wskazanych zwolnień jest źródłem niepewności nie tylko dla małych podatników szukających sposobów na ratunek finansowy oraz przetrwanie kryzysu, ale również dla dużych podmiotów posiadających nieruchomości na terenie całego kraju.

Pocieszające jest wprawdzie, że liczba uchwał wprowadzających zwolnienia podatkowe wzrasta (pomimo wymogu uchwalenia ich przez rady gmin, co w warunkach epidemii jest utrudnione), jednakże niedoprecyzowanie chociażby np. minimalnego zakresu uchwalanych zwolnień oraz brak jednoczesnego wprowadzenia stosownych subwencji wyrównawczych dla gmin nieuchronnie prowadzić może do dysproporcji w sytuacji podatników w poszczególnych gminach.

Współautor:

Michał Kamiński, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?