Punkty widzenia

Subskrypcje

Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj newslettery Deloitte

Otrzymuj powiadomienia e-mail od Deloitte

Subskrypcja e-mail umożliwia powiadomienia o nowych wydarzeniach, publikacjach oraz wydaniach biuletynów Deloitte. 1. Kliknij link powyżej aby rozpocząć proces.
 2. Podaj adres e-mail, na który chcesz otrzymywać subskrypcje (lub otrzymujesz, jeśli już jesteś subskrybentem).
 3. Podaj kod jednorazowy, który otrzymasz w e-mailu przysłanym na podany adres i kliknij przycisk "Dalej".
 4. Podaj (ewentualnie zmodyfikuj) swoje dane.
 5. Zaznacz jakie informacje od Deloitte chciałbyś otrzymywać na swój email.
 6. Wybierz biuletyny, które chcesz subskrybować.
 7. Zaznacz niezbędne zgody.
 8. Ostatni ekran pokazuje podsumowanie subskrypcji.

 

Usuń subskrypcję (kliknij tutaj)

Aby usunąć swoje dane musisz zalogować się. Możliwość usunięcia danych pojawia się w ostatnim kroku.

Uwaga: Usunięcie Twoich danych oznacza, że usuniesz również zgłoszenia dotyczące uczestnictwa w konferencjach oraz seminariach Deloitte, na które możesz być już zarejestrowany.

Obecnie możesz prenumerować następujące biuletyny:

Podatki

 • Alerty podatkowe
  Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym
  Częstotliwość: raz w miesiącu
 • Codzienny Przegląd Prasy Podatkowej
  Częstotliwość: codziennie
 • Ekspres akcyzowy
  Najnowsze informacje dotyczące podatku akcyzowego
  Częstotliwość: Na bieżąco
 • Ekspres celny
  Najnowsze informacje dotyczące cła i kontroli eksportu
  Częstotliwość: Na bieżąco
 • Ekspres RET
  Najnowsze informacje dotyczące podatku od nieruchomości
  Częstotliwość: Na bieżąco
 • Przegląd podatkowy: VAT
  Wybrane najświeższe orzeczenia sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Częstotliwość: raz w miesiącu
 • Strefa Ulg i Dotacji
  Wszystko o dotacjach oraz instrumentach i zachętach podatkowych na inwestycje, B+R, innowacje i środowisko
  Częstotliwość raz na 2 tygodnie

 

Prawo

 

Rachunkowość

 • Biuletyn MSSF
  MSSF i Polskie Standardy Rachunkowości dla praktyków
  Częstotliwość: raz w miesiącu

 

Biuletyny branżowe

Kadra zarządzająca (CxO)

 • Biuletyn Rad Nadzorczych
  Źródło praktycznej wiedzy, inspirujących spostrzeżeń oraz wywiadów z ekspertami i praktykami z całego świata.
  Częstotliwość: raz na kwartałCFO Insights
 • Firmy rodzinne
  Newsletter dla właścicieli firm rodzinnych
  Częstotliwość: raz na tydzień
 • Tech Insights
  Comiesięczna dawka wiedzy dla liderów odpowiedzialnych za technologie
  Częstotliwość: raz na miesiąc

 

Dla dziennikarzy i mediów

 

Podcasty (audycje dźwiękowe)

 • Człowiek Biznes Technologia
  Podcast, w którym prowadzący, Wiesław Kotecki, rozmawia z gośćmi o zmieniającym się świecie.
 • Podatki/prawo
  Podcast o podatkach i prawie – podsumowanie najważniejszych zagadnień z punktu widzenia biznesu
 • Wyzwania dla firm rodzinnych
  Podcast, w którym prowadzący, Tadeusz Dulian, rozmawia z właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych o codziennych wyzwaniach w prowadzeniu ich biznesów. 

 

Blogi Deloitte

 

Komentarze Ekonomiczne

 • Deloitte Economic Statement
  Komentarze ekonomiczne Julii Patorskiej, dotyczące życia gospodarczego, zjawisk, trendów, które mają istotne znaczenie dla całego rynku.

Newslettery w języku angielskim

 • REal Knowledge - Polish real estate market
  Informacje i najnowsze wiadomości na temat podatków, zmian w prawie i innych aktualnych tematów dotyczących polskiego sektora nieruchomości
  Częstotliwość: raz na 2 miesiące

Deloitte zastrzega sobie prawo do wstrzymania dystrybucji newslettera w przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą zagrażać interesowi lub niezależności Deloitte, bez odrębnej komunikacji w tym przedmiocie.

E-mail subscription will notify you about new event and publications of your choice by Deloitte in Poland. 1. Click the link above to start the process.
 2. Enter your e-mail address.
 3. Enter authorisation code (you will receive it on your e-mail) and click "Next".
 4. Enter (or modify) your personal data.
 5. Select your e-mail preferences (what you would like to be notified about).
 6. Select newsletter you would like to subscribe to.
 7. Select appropriate consents
 8. Review you subscription summary.

 

Remove subscription (click here)

In order to remove your data you have to log in first. "Delete profile" button is available in the third step.

WARNING: Removing your data also removed all your registrations to any Deloitte events you may be registered to.

Czy ta strona była pomocna?