Newsletter: Strefa Ulg i Dotacji

Artykuł

Strefa Ulg i Dotacji

Wszystko o dotacjach oraz instrumentach i zachętach podatkowych na inwestycje, B+R, innowacje i środowisko

Newsletter

Newsletter „Strefa Ulg i Dotacji” to kompendium wiedzy nt. instrumentów wsparcia inwestycji, sposobów finansowania działalności i strategii innowacyjnej przedsiębiorstw, a także zielonej transformacji oraz ograniczania wykorzystania i kosztów energii elektrycznej. Specjalne Strefy Ekonomiczne i tzw. „Polska Strefa Inwestycji”, ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), IP Box, robotyzację, prototypy i inne zachęty podatkowe, a także dotacje dla firm. Wszystko to w jednym miejscu, w formie regularnych analiz, komentarzy i newsów przygotowanych przez ekspertów należących do globalnego zespołu Global Investment and Innovation Incentives (Gi3) Deloitte.

Najnowsze wydania newslettera:

 

3/2024

Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z wysokimi cenami energii elektrycznej i gazu

2/2024

Fundusze Europejskie, Fundusz Modernizacyjny i KPO - możliwości niekomercyjnego wsparcia finansowego w 2024 r.

1/2024

Paliwa alternatywne – wykorzystanie odpadów na cele energetyczne

18/2023

Wydatki przeznaczone na infrastrukturę pomocniczą, mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

17/2023

Dekarbonizacja przedsiębiorstw

16/2023

Ulga na innowacyjnych pracowników

15/2023

Dotacje na projekty niskoemisyjne – nowy instrument wsparcia inwestycji produkcyjnych

14/2023

Nowy nabór w ramach programu „Innowacje dla Środowiska” dla przedsiębiorców planujących inwestycje ograniczające wpływ produkcji na środowisko

13/2023

Polskie programy wsparcia dla firm w ramach TCTF

12/2023

NSA potwierdza możliwość łącznego i chronologicznego rozliczania wyniku zwolnionego na podstawie zezwoleń SSE i decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

11/2023

Nowelizacja „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”

10/2023

Dofinansowanie kosztów zielonej transformacji

09/2023

Nowe możliwości pozyskania dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

08/2023

Ustalenie wartości kosztów kwalifikowanych w ramach nowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej/Polskiej Strefy Inwestycji

07/2023

Zmiany Rozporządzenia 651/2014 (GBER) w kontekście regionalnej pomocy inwestycyjnej

06/2023

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

05/2023

Rozliczenie IP Box w spółce produkcyjnej

04/2023

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 10

 

03/2023

Ogłoszono plan konkursów w ramach programu Fundusze Europejskiej dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

02/2023

Nowe możliwości wsparcia kosztów „zielonych” inwestycji

01/2023

Nowe Rozporządzenie regulujące działalność w Polskiej Strefie Inwestycji

40/2022

Dotacje na inwestycje w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

39/2022

SSE i PSI: Praca zdalna a możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego

38/2022

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

37/2022

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w grupie kapitałowej w świetle przepisów o pomocy publicznej

36/2022

Ulga na robotyzację

35/2022

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 9

 

34/2022

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

33/2022

Dotacje na robotyzację dla przedsiębiorców z branży meblarskiej, ulga podatkowa na robotyzację oraz planowane do wdrożenia instrumenty wspierające inwestycje w roboty

32/2022

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 8

 

31/2022

Dotacje dla przedsiębiorców z branży przetwórstwa produktów rolnych

30/2022

Connecting Europe Facility (Łącząc Europę) – Nowe możliwości wsparcia dla sektora transportu

29/2022

Technologie wodorowe – Magazynowanie wodoru

28/2022

Ulga B+R a ulga na prototyp

27/2022

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 7

 

26/2022

Trzy lata na zakończenie inwestycji objętej wsparciem w ramach pomocy regionalnej – projekt zmiany rozporządzenia GBER

25/2022

Korzystne zmiany dla przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

24/2022

Kolejna nowelizacja Rozporządzenia regulującego działalność w Polskiej Strefie Inwestycji

23/2022

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 6

 

22/2022

Zmiana zasad wsparcia przedsiębiorców w kontekście wojny w Ukrainie

21/2022

Specjalne Strefy Ekonomiczne: Świadczenie przez niektórych pracowników pracy w formie zdalnej nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do korzystania ze zwolnienia

20/2022

Komisja Europejska zatwierdziła programy wsparcia polskich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami inwazji Rosji na Ukrainę

19/2022

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 5

 

18/2022

Technologie wodorowe – Wytwarzanie wodoru

17/2022

Polska Strefa Inwestycji: cały dochód uzyskiwany z działalności prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu w zakresie dopuszczonym treścią tej decyzji podlega zwolnieniu

16/2022

100 mln zł dofinansowania w ramach programu NUTRITECH

15/2022

Kontynuacja konkursu EIC Accelerator w 2022 r.

14/2022

Nowe nabory w programie LIFE

13/2022

Przegląd wybranych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców

12/2022

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 4

 

11/2022

Środki Unii Europejskiej na lata 2021-2027

10/2022

100 mln zł dotacji dla firm na prace B+R w branży medycznej

09/2022

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 3

 

08/2022

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP może stanowić przychód strefowy

07/2022

Polska Strefa Inwestycji: Metoda kasowa, memoriałowa czy OT?

06/2022

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 2

 

05/2022

Konkurs NFOŚiGW dotyczący gospodarki wodno – ściekowej

04/2022

Blue Growth – dotacje na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

03/2022

Dofinansowanie z FGŚP może stanowić przychód zwolniony

02/2022

Akademia Pomocy Publicznej - wydanie 1

01/2022

Zmiany w Rozporządzeniu regulującym działalność w Polskiej Strefie Inwestycji

23/2021

Polski Ład: nowe ulgi podatkowe wspierające innowacyjność

22/2021

Dotacje na działania związane z budową infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

21/2021

Fundusz Modernizacyjny – pierwszy konkurs ogłoszony przez NFOŚiGW

20/2021

Nowe możliwości wsparcia w ramach Funduszu Modernizacyjnego

19/2021

Europejski Zielony Ład - neutralność klimatyczna Europy do 2050 r. (część II)

18/2021

Zmiany w regionalnej pomocy inwestycyjnej

17/2021

Europejski Zielony Ład - neutralność klimatyczna Europy do 2050 r.

16/2021

Możliwość nieograniczonej kumulacji środków pomocowych przyznanych na tę samą inwestycję

15/2021

Ruszają nabory wniosków w ramach Funduszu Innowacyjnego i Funduszu Modernizacyjnego

14/2021

Kluczowe zmiany w pomocy publicznej dla przedsiębiorców

13/2021

Ruszyła nowa edycja unijnego programu LIFE

12/2021 

Connecting Europe Facility (Łącząc Europę) – zmiany w programie wsparcia projektów infrastrukturalnych łączących regiony UE

11/2021

Relokacja działalności gospodarczej w ramach EOG

10/2021

Technologie wodorowe drogą do neutralności klimatycznej i jednym z filarów Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal)

9/2021

Nowe ulgi wspierające innowacyjność i planowane zmiany w istniejących instrumentach wsparcia

8/2021

Fundusz Modernizacyjny – nowy instrument unijny wspierający transformację w kierunku neutralności klimatycznej

7/2021

Krajowy Plan Odbudowy – nowe środki unijne na odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19

6/2021

Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027

5/2021

2,5 mld EUR w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027

4/2021

Nowy konkurs EIC Accelerator w ramach programu Horyzont Europa

3/2021

Korzystne zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej (grant rządowy)

2/2021

Blisko 8 mld EUR dla firm w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

1/2021

Zamknięcie roku podatkowego a ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R)

16/2020

Ostatnie szanse na dotacje dla firm w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

15/2020

Obowiązki firm, które skorzystały z dotacji w ramach Tarcz Antykryzysowych

14/2020

Możliwość łącznego rozliczania zezwoleń SSE i decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

13/2020

Ulga na robotyzację – nadchodzi nowa ulga w podatku dochodowym

12/2020

Polska Strefa Inwestycji: koszty kwalifikowane inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu

11/2020

Szybka ścieżka „Agrotech” – 100 mln PLN na nowe technologie w sektorze rolnym

10/2020

Działalność badawczo-rozwojowa w praktyce

9/2020

Komisja Europejska zmienia regulacje wspólnotowe dotyczące pomocy publicznej w związku z COVID-19

8/2020

Dotacje z funduszy unijnych dla średnich firm na kapitał obrotowy

7/2020

Nowelizacja przepisów dot. Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych

6/2020

Kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP na nowych, atrakcyjniejszych warunkach

5/2020

W oczekiwaniu na kolejną Tarczę antykryzysową

4/2020

Polska Strefa Inwestycji – objaśnienia podatkowe MF

3/2020

Nowe konkursy w ramach „Szybkiej ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 PO IR)

2/2020

Dotacje unijne w 2020 r., czyli czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy na finiszu perspektywy finansowej 2014 - 2020

1/2020

Ulgi podatkowe i dotacje - co istotnego wydarzyło się w 2019 roku

 


 

Zapisz się na "Strefę Ulg i Dotacji"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

Ulgi podatkowe, dotacje i wsparcie nowych inwestycji

Dowiedz się jak skorzystać z różnych instrumentów wsparcia i przyspiesz rozwój Twojej firmy

Czy ta strona była pomocna?