Ogłoszono plan konkursów w ramach programu Fundusze Europejskiej dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Analizy

Ogłoszono plan konkursów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ruszają już w lutym

Strefa Ulg i Dotacji (3/2023) | 27 stycznia 2023 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram naborów wniosków na bieżący rok w ramach Programu FENG, najważniejszego programu dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Szczególnie interesujące wydają się trzy instrumenty wsparcia:

 • Ścieżka SMART dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
 • Kredyt technologiczny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Kredyt ekologiczny dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej, niż 3 tys. pracowników (tzw. mid-caps).

Pierwsze dwa działania związane są z opracowaniem i/lub wdrażaniem szeroko rozumianych innowacji. Instrument Kredyt Ekologiczny wspierać będzie działania proekologiczne, wpisując się w szeroką ofertę wsparcia w zakresie działań związanych ze zmniejszaniem wpływu sektora przedsiębiorstw na środowisko.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Instrument wspierać będzie kompleksowe projekty zbudowane z jednego lub więcej dostępnych modułów:

 • B+R,
 • Wdrożenie innowacji,
 • Infrastruktura B+R,
 • Cyfryzacja,
 • Zazielenianie przedsiębiorstw,
 • Internacjonalizacja,
 • Rozwój kompetencji.

Każdy projekt będzie musiał zawierać przynajmniej moduł obligatoryjny: duży przedsiębiorca zawsze będzie zobowiązany do realizacji modułu B+R, mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli wybrać jeden z dwóch modułów obligatoryjnych: B+R lub Wdrożenie innowacji.

 

*UWAGA! Ostateczny katalog kosztów kwalifikowanych określony będzie w dokumentacji konkursowej wraz z ogłoszeniem naboru.

Pozostałe moduły fakultatywne:

Wsparcie w formie tzw. premii technologicznej na sfinansowanie części kapitału kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację innowacyjnej inwestycji technologicznej związanej z wdrożeniem nowej technologii prowadzącej do zaoferowanie nowego produktu lub usługi.

O premię technologiczną ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Finansowane mogą być koszty związane z:

 • zakupem nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej,
 • budową lub rozbudową budynków produkcyjnych,
 • zakupem lub wytworzeniem środków trwałych wykorzystywanych do produkcji nowych i znacznie ulepszonych produktów,
 • zakupem patentów, licencji, praw własności intelektualnej, know-how.

* UWAGA! Ostateczny katalog kosztów kwalifikowanych określony będzie w dokumentacji konkursowej wraz z ogłoszeniem naboru.

Wsparcie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny wspierać będzie inwestycje związane z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną, na przykład energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Wsparcie w formie tzw. premii ekologicznej przeznaczone będzie na sfinansowanie części kapitału kredytu ekologicznego udzielonego przez bank komercyjny.

O premię ekologiczną ubiegać się będą mogły:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
 • small-mid-caps - podmioty zatrudniające do 499 pracowników, których wysokość rocznych obrotów nie przekracza 50 mln EUR, a wysokość rocznej sumy bilansowej 43 mln EUR,
 • mid-caps - podmioty zatrudniające do 3 tyś. pracowników.

Finansowane mogą być koszty związane z:

 • modernizacją infrastruktury produkcyjnej w kierunku wykorzystującej rozwiązania systemów gospodarki obiegu zamkniętego i charakteryzujących się wysoką energooszczędnością,
 • poprawą efektywności energetycznej poprzez zmianę źródeł wykorzystywanej energii na rozwiązania energooszczędne,
 • modernizacją budynków produkcyjnych w celu zapewnienia jak największej efektywności energetycznej,
 • zakupem, budową i/lub modernizacją nowych/istniejących instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Harmonogramy naborów w 2023 r.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Duże przedsiębiorstwa

Czy ta strona była pomocna?