Analizy

Szybka Ścieżka – 1,4 mld PLN w puli środków na projekty B+R

4 września 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla dużych przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 30 listopada 2018 r. Analogiczny konkurs dla MŚP trwa od 16 sierpnia 2018 r.