Analizy

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

11 lutego 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) przedsiębiorstw.