Analizy

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

19 października br. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), wspierającego inwestycje w infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) przedsiębiorstw.