Zmiany w regionalnej pomocy inwestycyjnej

Artykuł

Zmiany w regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nowa mapa pomocy i zmienione kryteria ilościowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Strefa Ulg i Dotacji (18/2021) | 20 października 2021 r.

28 września 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowaną przez Polskę mapę pomocy regionalnej, która obowiązywać będzie w latach 2022-2027. Od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie maksymalny poziom wsparcia możliwy do uzyskania w większości województw. Tego samego dnia Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane na temat przeciętnej stopy bezrobocia, na podstawie których określane są minimalne nakłady inwestycyjne niezbędne do ubiegania się o zwolnienie w podatku dochodowym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowa mapa pomocy regionalnej

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej, na podstawie których przygotowana została mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Zatwierdzony w ostatnich dniach dokument zakłada korzystne zmiany dla większości województw - podwyższenie maksymalnej intensywności pomocy publicznej:

  • świętokrzyskie (wzrost o 15 pp. – z 35 do 50% dla dużych przedsiębiorstw),
  • małopolskie, opolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie (wzrost o 5 pp. – z 35 do 40% dla dużych przedsiębiorstw),
  • śląskie (wzrost o 5 pp. – z 25 do 30% dla dużych przedsiębiorstw).

Z kolei przedsiębiorcy planujący inwestycje na terenie województwa pomorskiego powinni rozważyć aplikowanie o wsparcie jeszcze w 2021 r., ponieważ od 2022 r. intensywność pomocy w tym regionie zostanie obniżona o 5 pp. – z 35 do 30% dla dużych przedsiębiorstw.

Maksymalne poziomy intensywności pomocy są zwiększane o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Dodatkowe zwiększenie, o 10 punktów procentowych, możliwe będzie w przypadku terytoriów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), o ile terytoria te znajdują się na tzw. obszarach „a”.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Specyficzna sytuacja Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska

Od 2022 r. wprowadzonych zostanie więcej progów intensywności: 0, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 50%, co jest istotną zmianą w porównaniu do zasad obowiązujących dotychczas. Rewolucja dotknie w szczególności województwo mazowieckie, w którym:

  • pomoc regionalna nie będzie dostępna w m.st. Warszawa oraz podregionie mazowieckim stołecznym (obszar mazowiecki stołeczny). Wykluczenie to nie będzie obejmować następujących gmin ościennych:

- Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin. Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola, w których maksymalny limit pomocy regionalnej wynosić będzie 25% dla dużych przedsiębiorstw,

- Dąbrówka, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz, w których maksymalny limit pomocy regionalnej wynosić będzie 35% dla dużych przedsiębiorstw,

  • zwiększony zostanie limit pomocy w podregionie mazowieckim regionalnym (obszar mazowiecki regionalny), w którym:

- dla podregionu siedleckiego (powiaty: garwoliński, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce) intensywność wynosić będzie 50% dla dużych przedsiębiorstw,

- dla pozostałych powiatów obszaru regionalnego 40% dla dużych przedsiębiorstw.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Podobnie jak w przypadku województwa pomorskiego, korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców rozważających nowe inwestycje na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska może okazać się wcześniejsze aplikowanie o pomoc regionalną. Choć intensywność na poziomie 25% dla dużych przedsiębiorstw zostanie co do zasady utrzymana na terenie obu województw (z wyjątkiem Wrocławia, Poznania i regionu podpoznańskiego, dla których intensywność w latach 2022-2024 wynosić będzie 20%, a w latach 2025-2027 – 15%), to warto jednak pamiętać o zakwalifikowaniu tych regionów począwszy od 2022 r. do tzw. obszarów „c”, co dla dużych przedsiębiorców oznaczać będzie możliwość skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej wyłącznie na inwestycję związaną z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej, tj. takiej, która nie była prowadzona dotychczas przez podmiot wnioskujący o pomoc na terenie województwa. Tym samym, od 2022 r. duże przedsiębiorstwa nie będą mogły prowadzić w tych regionach tzw. reinwestycji, tj. wyłączone zostanie wsparcie polegające na:

  • zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu; oraz
  • zasadniczej zmianie całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład.

Poza Wielkopolską i Dolnym Śląskiem, za obszar „c” zostanie uznany również region mazowiecki stołeczny.

 

Nowe kryteria ilościowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Jak wynika z Obwieszczenia Prezesa GUS, stopa przeciętnego bezrobocia na 30 czerwca 2021 r. zmalała o 0,1 pp. względem ubiegłego roku. Ma to istotne znaczenie dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W celu uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego inwestorzy zobowiązani są do poniesienia minimalnych nakładów inwestycyjnych w wysokości uzależnionej od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju i w powiecie, określanej rokrocznie właśnie w Obwieszczeniu GUS.

Im wyższa relacja stopy bezrobocia w danym powiecie do wyniku krajowego, tym niższe minimalne nakłady inwestycyjne do których poniesienia zobowiązani są przedsiębiorcy, a tym samym większy dostęp do wsparcia w ramach PSI.

Z uwagi na spadający poziom bezrobocia, w aż 70 powiatach doszło do podwyższenia kryteriów ilościowych. Jednocześnie, do zmniejszenia minimalnego poziomu nakładów doszło jedynie w ok. 20 powiatach. Bilans dla inwestorów można zatem uznać za niekorzystny.

Większe nakłady inwestycyjne przedsiębiorcy chcący skorzystać ze wsparcia w ramach PSI będą musieli ponieść m.in. na terenie Nowego Sącza, Gorzowa Wielkopolskiego, Radomia, Suwałk, Bytomia, Elbląga, Olsztyna, Leszna oraz powiatów lubelskiego, kamiennogórskiego, żarskiego, wadowickiego, sokołowskiego, łomżyńskiego, giżyckiego, mrągowskiego i ełckiego.

Wśród lokalizacji, które, w związku z Obwieszczeniem GUS, zyskały na atrakcyjności z perspektywy możliwości inwestycyjnych znalazły się m.in. (wymagania dla dużych przedsiębiorców):

  • Wrocław, Szczecin i Gdańsk, dla których progi inwestycyjne uległy spadkowi ze 100 do 80 mln zł;
  • Łódź i Piotrków Trybunalski, dla których dotychczasowy próg 80 mln zł uległ zmniejszeniu do 60 mln zł;
  • Zielona Góra i powiat zielonogórski, w którym kryterium ilościowe spadło odpowiednio ze 100 do 80 mln zł i z 60 do 40 mln zł.


Podsumowanie

Niewątpliwie nowa mapa pomocy regionalnej może pozytywnie wpłynąć na inwestycje na terenie Polski z uwagi na zwiększenie poziomu wsparcia w 9 z 16 województw. Pamiętać jednak należy o ograniczeniach, które od 2022 r. dotkną inwestorów planujących rozbudowę działalności w województwach wielkopolskim, dolnośląskim oraz w Warszawie i powiatach ościennych.
Biorąc pod uwagę zmienione kryteria ilościowe w powiatach w połączeniu z planowanymi od 2022 r. nowymi poziomami maksymalnej intensywności pomocy, niektóre regiony mogą stracić, a inne zyskać na atrakcyjności dla inwestorów planujących nowe inwestycje.

Czy ta strona była pomocna?