Punkty widzenia

Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną?

Rząd prezentuje nowe zasady wspierania inwestycji

Polska jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną? Po ponad 20 latach funkcjonowania SSE w obecnym kształcie, nadchodzą przełomowe zmiany w przepisach dotyczących Stref oraz w systemie wsparcia inwestorów.