Punkty widzenia

Nowy projekt rozporządzenia wykonawczego dotyczącego tzw. Polskiej Strefy Inwestycji przyjęty

Istotna liberalizacja kryterium ilościowego

Newsletter SSE (3/2018) Stały Komitet Rady Ministrów przyjął nowy projekt Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Polska Strefa Inwestycji coraz bliżej.