Nowe możliwości wsparcia w ramach Funduszu Modernizacyjnego

Artykuł

Nowe możliwości wsparcia w ramach Funduszu Modernizacyjnego

Sześć nowych programów krajowych zatwierdzonych w ramach II transzy środków Funduszu Modernizacyjnego

Strefa Ulg i Dotacji (20/2021) | 17 listopada 2021 r.

26 października br. Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego zatwierdził sześć kolejnych programów zgłoszonych przez Polskę, zapewniając na ich realizację ok. 8,1 mld PLN.

Łącznie z trzema zatwierdzonymi dotychczas programami zaakceptowanych zostało dziewięć działań mających na celu wsparcie modernizacji systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej, co ułatwi Polsce transformację w kierunku neutralności klimatycznej.

Z zatwierdzonych w ramach II transzy środków Funduszu Modernizacyjnego programów korzystać będą mogli:

PRZEDSIĘBIORCY,

123

którzy będą mogli otrzymać wsparcie na działania związane z:

Dofinansowanie (dotacja do 50% / pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych) działań polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcenia odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji po ich podłączeniu do sieci.

Dofinansowanie (dotacja do 50% / pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych) działań polegających na budowie i przebudowie systemu telemetrii i telemechaniki polegających na zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT przeznaczonych do zdalnego nadzoru, sterowania, monitorowania (w tym monitorowania parametrów jakościowych przesyłu ciepła/chłodu), przekazywania informacji (w tym informacji o zakłóceniach w pracy sieci i węzłów, lokalizacji awarii i odczytu na odległość wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych) i regulacji pracy systemu ciepłowniczego realizowanych przez przedsiębiorców prowadzących koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła (przedsiębiorstwa energetyczne).

Dofinansowanie (dotacja do 50% / pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych) działań polegających na budowie i/lub przebudowie jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (warunkiem uzyskania wsparcia jest m.in. wprowadzanie maksymalnie 30% wytworzonego ciepła użytkowego do sieci ciepłowniczej) realizowanych przez przedsiębiorców wytwarzających energię cieplną i elektryczną o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej nie mniejszej, niż 50 MW.

Dofinansowanie (dotacja do 50% / pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych) działań polegających na budowie i/lub przebudowie jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (warunkiem uzyskania wsparcia jest wprowadzanie do publicznej sieci ciepłowniczej, co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji) realizowanych przez przedsiębiorców wytwarzających energię lub ciepło, u których całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego wynosi nie mniej niż 50 MW.

Dofinansowanie (dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych) działań mających na celu poprawę parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej i rozdzielczej (m.in poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz punktów ładowania pojazdów). W szczególności przewiduje się dofinansowanie działań polegających na budowie systemu magazynowania stanowiącego zintegrowany element sieci dystrybucyjnej (np. kontenery bateryjne, inwertery, transformatory, montaż modułów bateryjnych, systemy wspomagające) wraz z testami i odbiorami magazynów; budowie powiązań z siecią i systemami OSD; konfiguracji i adaptacji magazynu (m.in. BMS, EMS, odwzorowanie w systemach monitorujących, utworzenie zdalnego dostępu do urządzeń i/lub danych); przygotowaniu oraz dostosowaniu sieci dystrybucyjnej do nowych warunków pracy (np. kompleksowa modernizacja stacji i/lub rozdzielni niskiego napięcia).

OSOBY FIZYCZNE

Zgodnie z założeniami, które będą przedmiotem konsultacji społecznych, osobom fizycznym oferowane będzie wsparcie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła i opracowaniem niezbędnej dokumentacji (maksymalnie 7 tys. PLN dla pompy powietrznej / 21 tys. PLN dla pompy gruntowej).

Szczegółowe warunki uzyskania wsparcia i terminy naborów nie są jeszcze znane – zapraszamy do śledzenia naszego newslettera.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?