2,5 mld EUR w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027

Artykuł

2,5 mld EUR w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027

Główne założenia Programu Polska Wschodnia+

Strefa Ulg i Dotacji (5/2021) | 26 kwietnia 2021 r.

Na początku kwietnia br. zakończyły się konsultacje społeczne Programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027” stanowiącego kontynuację programu z perspektywy finansowej 2014–2020. Wsparcie przeznaczone dla firm w ramach Programu to blisko 2,5 mld EUR.

Program - podobnie, jak poprzednio - skierowany jest dla pięciu regionów Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Kluczową zmianą w założeniach programowych jest skierowanie wsparcia również do regionu statystycznego „mazowieckiego regionalnego” (województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów). Dla przedsiębiorców działających na terenie Mazowsza będzie to istotne, dodatkowe źródło wsparcia.

Całkowity budżet Programu wynosi 2,5 mld EUR.

 

5 priorytetów Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027

Realizacja Programu skupiona będzie wokół 5 priorytetów. Wsparcie przekazywane będzie przede wszystkim w formie dotacji dla firm – wyjątkiem będą pożyczki finansujące rozwój turystyki.

 

Priorytet 1: Przedsiębiorczość i innowacje

W ramach priorytetu przewidziano wsparcie w łącznej wysokości 500 mln EUR dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w następującym zakresie:

  • Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw obejmujące usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu biznesowego, w tym: testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego;
  • Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP w kierunku dopasowania (zwiększenia atrakcyjności) produktów /usług do potrzeb i oczekiwań klientów. Wsparcie obejmować będzie przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej;
  • Automatyzacja i robotyzacja MŚP obejmująca wprowadzenie rozwiązań technologicznych, które pozwolą na optymalizację procesów produkcyjnych, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0;
  • Gospodarka obiegu zamkniętego obejmująca wprowadzanie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko oraz podnoszących jakość oferowanych produktów/usług;
  • Pożyczki na rozwój turystyki dla podmiotów z branży turystycznej i branż pokrewnych.

 

Priorytet 2: Energia i klimat

840 mln EUR przeznaczono na wsparcie w ramach priorytetu „Energia i klimat”, który obejmuje:

  • Rozwój sieci dystrybucyjnych przez operatorów sieci;
  • Wsparcie inwestycji zapobiegających i przeciwdziałających zagrożeniom naturalnym na obszarach miejskich;
  • Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej.

 

Priorytet 3: Spójna sieć transportowa

Alokacja na priorytet „Spójna sieć transportowa” wynosi 930 mln EUR, a jego celem jest wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej skierowane do Samorządów Województw oraz PKP.

 

Priorytet 4: Kapitał społeczny, turystyka oraz usługi uzdrowiskowe

Priorytet obejmujący wsparcie podmiotów świadczących usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe, instytucji kultury oraz wsparcie inwestycji w tworzenie turystycznych szlaków tematycznych (łączących min. dwa województwa).

Na realizację celów tego priorytetu przeznaczono 190 mln EUR.

 

Priorytet 5: Pomoc techniczna
  • Priorytet zakłada wsparcie dla instytucji realizujących Program (w łącznej wysokości 38 mln EUR).

 

Co dalej?

Kolejnym krokiem, po zakończeniu konsultacji, będzie przyjęcie Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 przez rząd, a następnie przekazanie go do Komisji Europejskiej.

Pierwszych konkursów należy spodziewać się na początku 2022 r.

 

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
Czy ta strona była pomocna?