Nowy konkurs EIC Accelerator w ramach programu Horyzont Europa

Artykuł

Nowy konkurs EIC Accelerator w ramach programu Horyzont Europa

Ponad 1 mld EUR w formie dotacji i inwestycji kapitałowych dla przedsiębiorców

Strefa Ulg i Dotacji (4/2021) | 9 kwietnia 2021 r.

18 marca br. podczas inauguracji programu EIC przedstawiono najważniejsze założenia nowego konkursu EIC Accelerator w ramach programu Horyzont Europa - następcy programu Horizon 2020. Konkurs stanowi kontynuację pilotażowego naboru prowadzonego w 2020 r. Dla przedsiębiorców przewidziano ponad 1 mld EUR w formie dotacji i inwestycji kapitałowych.

Główne założenia konkursu EIC Accelerator nie różnią się od zasad obowiązujących przy poprzednim naborze - ze wsparcia skorzystać mogą podmioty dysponujące przełomową innowacją produktową, procesową lub usługową na co najmniej 5/6 poziomie gotowości technologicznej.

Przedsiębiorstwa skorzystać mogą z łączonego wsparcia w wysokości do 17,5 mln EUR:

 • maksymalnie 2,5 mln EUR bezzwrotnej dotacji na dalszy rozwój produktu/procesu/usługi (do 8 TRL) oraz
 • do 15 mln EUR w formie inwestycji kapitałowej (equity) na sfinansowanie wprowadzenia innowacji na rynek czy zwiększenia skali działalności.

Możliwe jest aplikowanie jedynie o komponent inwestycyjny, a w określonych przypadkach - jedynie o dotację.

 

EIC Accelerator – jakie koszty się kwalifikują?

Do wsparcia w formie dotacji kwalifikują się koszty:

 • prac badawczo–rozwojowych, w tym rozwoju i demonstracji technologii, prototypowania,
 • testów w celu spełnienia wymogów regulacyjnych,
 • związane z ochroną własności intelektualnej,
 • związane z dopuszczeniem innowacyjnego rozwiązania do obrotu.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 30% może być finansowane w ramach komponentu inwestycyjnego. Działania objęte wsparciem powinny zakończyć się maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia projektu.

Warunki wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego (zwykle w formie bezpośredniego equity lub quasi-equity) negocjowane są indywidualnie. W przypadku equity udział inwestora prywatnego nie może przekroczyć 25% udziałów w spółce. Inwestycje kapitałowe realizowane są zwykle w perspektywie 7-10 do maksymalnie 15 lat.

 

Kto i jak może aplikować?

W konkursie aplikować mogą samodzielnie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (w tym w szczególności podmioty typu start-up) oraz przedsiębiorstwa „small mid-cap” zatrudniające do 500 pracowników, które mogą ubiegać się o finansowanie wyłącznie w formie inwestycji kapitałowej.

 

Projekty mogą być składane w dwóch obszarach:

 1. ogólnym,
 2. tematycznym – projekty z zakresu Zielonego Ładu (Green Deal), technologii cyfrowych i ochrony zdrowia.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w nowym konkursie w stosunku do poprzedniej jego edycji dotyczą procesu oceny wniosków.

Zgodnie z założeniami nowego EIC Accelerator proces oceny prowadzony będzie w dwóch etapach:

 • Etap 1 – wniosek wstępny obejmujący m.in. krótką prezentację pomysłu.
 • Etap 2 – wniosek właściwy – w przypadku pozytywnej oceny przedsiębiorca będzie miał 12 miesięcy na jego złożenie. Jednym z elementów oceny jest także spotkanie panelowe z ekspertami.

 

Kryteria oceny wniosków

Wnioski oceniane są według trzech kryteriów:

 1. Doskonałość (Excellence);
 2. Wpływ (Impact);
 3. Poziom ryzyka, wdrożenie, uzasadnienie wnioskowanego wsparcia (Level of risk, implementation, and need for Union support).
 • Wnioski składane są w formie elektronicznej do Komisji Europejskiej poprzez dedykowany portal Funding & Tender Opportunities.
 • Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest w trybie ciągłym. Informacja o wyniku oceny przekazywana jest maksymalnie do 4 tygodni od złożenia aplikacji.
 • Wnioski właściwe będzie można składać w dwóch rundach: do 9 czerwca i do 6 października 2021 r. Ocena wniosku właściwego trwać będzie 5-6 tygodni. W przypadku pozytywnej oceny, w ciągu 2-3 tygodni przeprowadzane będzie spotkanie panelowe Wnioskodawcy z ekspertami. Po kolejnych 2-3 tygodniach Wnioskodawcy otrzymują ostateczną decyzję co do projektu i następnie zapraszani są do negocjacji umowy grantowej/inwestycyjnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
Czy ta strona była pomocna?