Nowe konkursy w ramach „Szybkiej ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 PO IR)

Artykuł

Nowe konkursy w ramach „Szybkiej ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 PO IR)

Szanse na dofinansowanie projektów zlokalizowanych na Mazowszu

Strefa Ulg i Dotacji (3/2020) | 2 marca 2020 r.

27 lutego 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęło aktualizację harmonogramu konkursów na 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W nowym harmonogramie zaplanowano dwa nowe konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka ścieżka).

Dwa nowe konkursy w ramach „Szybkiej ścieżki”

Pierwszy z nowych konkursów to „Ścieżka dla Mazowsza”, w ramach którego dofinansowanie otrzymać będą mogły projekty zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego. Jest to jedna z niewielu szans na uzyskanie dotacji na projekty B+R w tym regionie, ponieważ większość trwających i planowanych naborów dedykowanych jest regionom słabiej rozwiniętym.

  • Ogłoszenie konkursu planowane jest na 9 marca 2020 r.
  • Nabór: od 9 kwietnia do 14 maja 2020 r.

Zaplanowano również konkurs w ramach ścieżki tematycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii w transporcie – dofinansowanie ma zachęcać do prac B+R dotyczących zwiększenia wykorzystywania OZE w sektorze transportu.

  •  Ogłoszenie konkursu planowane jest na 31 marca 2020 r.
  •  Nabór: od 30 kwietnia do 10 lipca 2020 r.
     

Oba konkursy ogłoszone będą w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR – „Szybka ścieżka”, w którym przedsiębiorcy (niezależnie od wielkości) oraz konsorcja (w tym z udziałem jednostek naukowych) planujący realizację projektów, których celem jest opracowanie nowego lub udoskonalonego produktu lub procesu mogą liczyć na dofinansowanie kosztów prowadzonych prac B+R (wynagrodzeń kadry badawczej, wykorzystania aparatury naukowo – badawczej, materiałów, surowców, podwykonawstwa czy elementów niezbędnych do budowy prototypu/instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej) w wysokości nawet 80%.

Dodatkowo do 30 kwietnia 2020 r. wydłużono termin składania wniosków w ramach „Szybkiej ścieżki” dedykowanej prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w obszarze urządzeń grzewczych.

Projekty mogą zacząć się po złożeniu wniosku, w terminie określonym przez wnioskodawcą, a zakończyć się muszą do 2023 r.

 

Ostatni rok aktualnej perspektywy finansowej

Przypominamy również, że 2020 to ostatni rok perspektywy finansowej 2014-2020, a planowane konkursy są ostatnimi przed zapewne kilkunastomiesięczną przerwą, w czasie której przygotowywane będą programy obowiązujące w nowej perspektywie. Warto zatem przeanalizować plany przedsiębiorstwa na najbliższe 2-3 lata i zweryfikować potencjał ubiegania się o dotacje.

Czy ta strona była pomocna?