Dotacje unijne w 2020 r., czyli czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy na finiszu perspektywy finansowej 2014 - 2020

Artykuł

Dotacje unijne w 2020 r., czyli czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy na finiszu perspektywy finansowej 2014 - 2020

Strefa Ulg i Dotacji (2/2020) | 28 stycznia 2020 r.

Rozpoczął się ostatni rok perspektywy finansowej 2014-2020. Badania, rozwój i innowacje oraz działalność prośrodowiskowa – priorytety Unii Europejskiej – w kolejnej perspektywie pozostaną głównymi, strategicznymi kierunkami rozwoju z istotnym udziałem w puli środków przeznaczonych na wsparcie realizowanych projektów. Nie wiadomo jednak ile potrwa negocjowanie ostatecznego kształtu budżetu Unii Europejskiej, a następnie budowa krajowego systemu dotacyjnego po 2020 r. Być może pierwsze konkursy w nowej perspektywie będą ogłoszone dopiero na przełomie 2021 r. i 2022 r.

 

Co to oznacza dla potencjalnych beneficjentów unijnego systemu bezzwrotnego wsparcia?

Najbliższe miesiące to ostatni moment, aby móc uzyskać dofinansowanie dostępne na obecnych zasadach – a końcówka obecnego budżetu obfituje w szereg konkursów, w których można uzyskać wsparcie działań mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów. Projekty mogą być realizowane do 2023 r.

Przedsiębiorcy planujący realizację projektów, których celem jest opracowanie nowego lub udoskonalanego produktu lub procesu mogą liczyć na dofinansowanie kosztów prowadzonych prac B+R (wynagrodzeń kadry badawczej, wykorzystania aparatury naukowo – badawczej, materiałów, surowców, podwykonawstwa czy elementów niezbędnych do budowy prototypu/instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej) w wysokości nawet 80%.

Jest to możliwe otrzymując dofinansowanie w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki (Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), która w 2020 r. dostępna jest zarówno dla firm dużych, jak i dla małych i średnich podmiotów (MŚP) oraz w ramach sektorowego programu GameINN, gdzie dotowane są projekty z branży gier. Istotnym ograniczeniem, w obydwu schematach jest niemożność wsparcia projektów realizowanych w województwie mazowieckim. Wyjątkiem jest tu odrębny nabór w ramach Szybkiej Ścieżki dedykowany prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowym w obszarze urządzeń grzewczych, w której o dotacje mogą ubiegać się również przedsięwzięcia zlokalizowane na Mazowszu.

Podmioty, które planują poniesienie wydatków inwestycyjnych związanych z tworzeniem lub rozbudową działów/centrów badawczo – rozwojowych, w ramach Działania 2.1 PO IR mogą uzyskać dofinansowanie nawet 70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wielkości firmy oraz miejsca realizacji inwestycji).

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą dodatkowo skorzystać z dofinansowania inwestycji związanych z wdrożeniem wyników prac B+R (zarówno realizowanych samodzielnie, jak i zakupionych czy zleconych innym podmiotom). Poddziałanie 3.2.1 PO IR - Badania na rynek to atrakcyjna możliwość otrzymania dotacji w wysokości do 70% (w zależności od wielkości firmy oraz miejsca realizacji inwestycji) w związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi (w tym np. budową hali produkcyjnej, zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji, know-how) związanymi z wdrożeniem planów inwestycyjnych.

Warto przypomnieć, że dotacje unijne to ważny, ale nie jedyny element w mieszanym systemie wsparcia przedsiębiorców w Polsce zarówno w zakresie działalności B+R, jak i inwestycji. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z dostępnych zachęt - ulg podatkowych i dotacji zarówno unijnych, jak i krajowych, które nie są ograniczone czasem trwania perspektywy finansowej Unii Europejskiej, zapraszamy do udziału w naszym webcaście:

Czy ta strona była pomocna?