Analizy

GameInn i INNOSTAL: łącznie 290 mln PLN dla firm na działania B+R

Ruszają pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 r.

Przedsiębiorcy w ramach ogłoszonych konkursów mogą ubiegać się o dofinansowanie rozwoju infrastruktury B+R (Działanie 2.1) oraz kosztów projektów B+R (programy sektorowe GameInn oraz INNOSTAL).