Nasi ludzie

Adam Wacławczyk

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Adam Wacławczyk

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w trakcie pracy w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, w szczególności ustalania i rozliczania ulgi podatkowej B+R, jak również innych podatkowych form wsparcia przedsiębiorców. Doświadczony doradca w procesach restrukturyzacyjnych oraz transakcyjnych. Adam jest autorem wielu publikacji, w tym współautorem książki „Podatek od czynności cywilnoprawnych. 2011. Komentarz praktyczny” C.H. BECK oraz „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. 2016.” C.H.BECK.

Adam Wacławczyk