Alert europejski (4/2019) | 23 kwietnia 2019 r.

Analizy

200 mln PLN na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w sektorze stoczniowym i offshore

Program sektorowy INNOSHIP (Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

Alert europejski (4/2019) | 23 kwietnia 2019 r.

Ogłoszony konkurs w ramach programu INNOSHIP umożliwia przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie na projekty obejmujące eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe.

15 kwietnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach Programu sektorowego INNOSHIP (Działanie 1.2 POIR). Jest to ostatni z trzech planowanych na 2019 r. konkursów dedykowanych określonym branżom (poza INNOSHIP wnioski składać można w ramach Programu sektorowego GameINN dedykowanego sektorowi gier wideo oraz Programu sektorowego INNOSTAL wspierającego badania i rozwój w sektorze stalowym).

Zgodnie z zapowiedziami NCBR są to już ostatnie konkursy w ramach programów sektorowych.

W programie INNOSHIP dofinansowanie mogą uzyskać projekty, w których zaplanowano co najmniej eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzące do innowacji produktowej lub procesowej. Wsparciu podlegać mogą także badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe.

Wnioski o dofinansowanie składać będą mogły podobnie jak w pozostałych konkursach Osi I POIR zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w ramach konsorcjów przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Ocena obejmie formalną weryfikację wniosku o dofinansowanie oraz merytoryczną ocenę planowanego projektu, w tym ewaluację charakteru i innowacyjności oczekiwanych rozwiązań. Istotną nową cechą procedury oceny jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów przed panelem ekspertów.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zlokalizowane poza województwem mazowieckim.

Termin naboru wniosków w ramach INNOSHIP:
17.06.2019 r. - 16.09.2019 r.

Wymogi kluczowe:

 • Projekt może trwać maksymalnie 4 lata, a okres jego realizacji nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2023 r.
 • Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
 • Rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz zakres tematyczny konkursu.
 • Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu.
 • Całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu, musi przysługiwać wnioskodawcy.
 • Planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością przynajmniej w skali rynku polskiego.
 • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację.
 • Rozpoczęcie projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

 

Koszty kwalifikowane:

 • Wynagrodzenia
 • Koszty podwykonawstwa (do 70%)
 • Aparatura naukowo-badawcza (amortyzacja i odpłatne korzystanie)
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały i surowce, elementy niezbędne do budowy prototypu, promocja)
 • Koszty pośrednie (ryczałt do 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa)

 

Czynniki sukcesu:

 •  Adekwatność zaplanowanych prac B+R do osiągnięcia celu projektu i odpowiednie zdefiniowanie kamieni milowych
 • Odpowiedni zespół badawczy
 • Adekwatne zasoby techniczne
 • Nowość rezultatów projektu
 • Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia
 • Wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP

 

Subskrybuj "Alerty europejskie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?