Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Analizy

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Aktualizacja mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej

Strefa Ulg i Dotacji (6/2023) | 3 marca 2023

Komisja Europejska zatwierdziła wyższe limity wsparcia dla inwestycji realizowanych na obszarach wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

16 lutego Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wyższą intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszarów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji. Decyzja KE będzie miała niebagatelny wpływ na sytuację polskich przedsiębiorców planujących realizację inwestycji w wybranych obszarach Polski.


Na co wpływa intensywność pomocy publicznej?

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027, na podstawie których każde z państw członkowskich zostało zobowiązane do opracowania i zgłoszenia do akceptacji Komisji mapy pomocy regionalnej obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

Intensywność pomocy w związku z nową mapą wyznaczana jest (z pewnymi wyjątkami) przez granice poszczególnych województw. Jej wysokość ma o tyle istotne znaczenie, że, wraz z wartością kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, wyznacza limit wsparcia, z jakiego mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący inwestycje. Konsekwentnie, wyższy poziom intensywności zwiększa wysokość potencjalnego wsparcia, a tym samym atrakcyjność danego regionu.

 

Podwyższona intensywność wsparcia dla wybranych obszarów

Zgodnie z przyjętymi Wytycznymi Komisji Europejskiej oraz krajowym Rozporządzeniem, na obszarach wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, przewiduje się zwiększenie maksymalnej intensywności pomocy regionalnej o dodatkowe 10 punktów procentowych w stosunku do maksymalnej obowiązującej intensywności.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji stanowi jeden z instrumentów finansowych w ramach polityki spójności służący zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji klimatycznej. Fundusz ten ma ułatwić wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r.

5 grudnia 2022 r. Komisja Europejska, w rok po opublikowaniu Wytycznych, przyjęła w ramach Funduszu pięć polskich programów operacyjnych o wartości ponad 3,85 mld EURO finansowanych w ramach FST. Celem wsparcia jest transformacja klimatyczna obszarów górniczych na Śląsku, w Małopolsce Zachodniej, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem.

W celu skutecznego wprowadzenia wyższych intensywności dla obszarów objętych FST konieczne było uzyskanie zgody Komisji Europejskiej - 16 lutego KE wydała decyzję zatwierdzającą wyższą intensywność pomocy regionalnej dla terytoriów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Z uwagi na status tzw. obszarów „c”, Wielkopolska oraz Dolny Śląsk, pomimo przyjęcia regionalnych programów operacyjnych, nie zostały objęte podwyższeniem (intensywność pomocy w tych regionach nie uległa zmianie).

Szczegółowe zestawienie powiatów / gmin, wraz ze wskazaniem aktualnej intensywności pomocy przedstawiamy w poniższej tabeli.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Zmiana intensywności wsparcia ma szczególnie istotne znaczenie dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji czy nowych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – np. programu FENG.

Przykładowo:

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie na terenie powiatu olkuskiego, zlokalizowanego w województwie małopolskim (gdzie obecnie intensywność pomocy regionalnej wynosi maksymalnie 40%), w związku z dodatkowym wsparciem z FST będzie mógł skorzystać z aż 50-procentowej intensywności wsparcia, co będzie stanowiło najwyższą dostępną wartość w Polsce.

Przyjęte zmiany niewątpliwie stanowią istotną zachętę dla inwestorów prowadzących działalność w Polsce, dodatkowo poprawiającą atrakcyjność Polskiej Strefy Inwestycji oraz innych instrumentów regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Czy ta strona była pomocna?