Krajowy Plan Odbudowy – nowe środki unijne na odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19

Artykuł

Krajowy Plan Odbudowy – nowe środki unijne na odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19

Ponad 58 mld EUR dla Polski w ramach Next Generation EU

Strefa Ulg i Dotacji (7/2021) | 21 maja 2021 r.

3 maja 2021 r. Krajowy Plan Odbudowy (KPO), zawierający proponowany sposób dystrybucji przyznanych Polsce ok. 58 miliardów EUR w ramach Next Generation EU, został przesłany do Komisji Europejskiej. Środki te mają na celu wsparcie odbudowy potencjału polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19.

Next Generation EU – pakiet odbudowy po COVID-19, to fundusz o wartości 750 mld EUR, z którego 390 mld EUR ma być przekazanych na finansowanie działań w formie dotacji, w tym dotacji dla firm, a pozostałe 360 mld EUR w formie pożyczek.

Każdy z krajów członkowskich powinien przedstawić Komisji Europejskiej do akceptacji Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Przekazanie polskiej propozycji do KE (zaakceptowanej przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2021 r.) zostało potwierdzone 3 maja 2021 r.

Obecnie Krajowy Plan Odbudowy (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) podlega ocenie, która powinna zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od otrzymania dokumentu.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Dokumenty zawierają propozycję podziału środków przyznanych Polsce, która jest efektem m.in. przeprowadzonych konsultacji społecznych.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Krajowy Plan Odbudowy – jakie środki mają być dostępne dla firm?

Obszar Opis Forma wsparcia
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorców, szczególności MŚP, poszkodowanych przez COVID-19 - budowanie nowych baz produktowych i usługowych
- zwiększanie kwalifikacji pracowników
- finansowanie inwestycyjno-obrotowe (płynnościowe)
- skracanie łańcuchów dostaw produktów rolnych i spożywczych, w tym również tworzenie nowej infrastruktury MŚP
Dofinansowanie
Wspieranie cyfryzacji i działalności innowacyjnej dużych przedsiębiorców Finansowanie wdrożeń nowych technologii:
- robotyzacja,
- technologie operacyjne,
- integracja procesów produkcyjnych przez rozwiązania chmurowe i sztuczną inteligencję,
- inteligentne linie produkcyjne, inteligentne fabryki,
- technologie zmniejszające oddziaływanie na środowisko,
- technologie związane z cyberbezpieczeństwem i pracą zdalną.
Dofinansowanie
Technologie wodorowe - produkcja wodoru z OZE
- sieci dystrybucyjne wraz z infrastrukturą
- magazynowanie
- infrastruktura umożliwiająca wykorzystanie wodoru w transporcie
- budowa jednostek transportowych zasilanych wodorem
Dofinansowanie
Ochrona środowiska  - wykorzystanie surowców wtórnych
- tworzenie dedykowanej infrastruktury B+R
- wdrażanie technologii zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym
- niskoemisyjne i zeroemisyjne instalacje przemysłowe
- zeroemisyjne źródła energii i produkty, magazyny i centra dystrybucji niskoemisyjnych/zeroemisyjnych paliw i energii
Dofinansowanie
Digitalizacja procesów biznesowych MŚP - finansowanie szkoleń dla pracowników i kadr zarządzających
- zakup licencji/oprogramowania wspomagających pracę zdalną i cyfrowe procesy biznesowe
- doradztwo biznesowe
Dofinansowanie
Technologie środowiskowe, efektywność energetyczna i OZE u dużych przedsiębiorców  - instalacje przemysłowo - produkcyjne
- urządzenia przemysłowe
- instalacje elektroenergetyczne
- wdrożenia odnawialnych źródeł energii
- magazyny energii
- wymiana niskoefektywnych źródeł ciepła
- termomodernizacja
- wykorzystanie niskoemisyjnych / zeroemisyjnych paliw
Pożyczka
Morska energetyka wiatrowa - morskie farmy wiatrowe (finansowanie w formie pożyczek)
- infrastruktura portowa i sieci przesyłowe na północy kraju (dofinansowanie na predefiniowane inwestycje)
Dofinansowanie / pożyczka
Sieci 5G i przemysł kosmiczny - budowa i rozbudowa sieci 5G
- zapewnienie zasięgu na określonych obszarach kraju
- inwestycje w platformy satelitarne oraz ich naziemne stacje kierowania i kontroli
Pożyczka
Sektor farmaceutyczny Tworzenie i rozwój infrastruktury produkcyjnej oraz prace B+R nad nowymi lekami i wskazaniami terapeutycznymi. Pożyczka

Obecnie nie są znane szczegółowe warunki pozyskania finansowania w ramach KPO – informacji w tym zakresie i ewentualnych pierwszych naborów wniosków można spodziewać się jesienią 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.
Czy ta strona była pomocna?