Korzystne zmiany dla przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Artykuł

Korzystne zmiany dla przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Strefa Ulg i Dotacji (25/2022) | 18 sierpnia 2022 r.

Planowane uproszczenia w procesie monitorowania realizacji projektów oraz zgłaszania i zatwierdzania zmian merytorycznych i finansowych w projektach dofinansowanych w ramach POIR na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

8 sierpnia 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło plany wprowadzenia uproszczeń zmniejszających obciążenia administracyjne dla podmiotów realizujących projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), w tym popularnych wśród przedsiębiorców programów Szybka ścieżka (Poddziałanie 1.1.1), programów sektorowych (Działanie 1.2) czy Projektów aplikacyjnych (Poddziałanie 4.1.4). Planowane zmiany będą dotyczyły dwóch obszarów: monitorowania realizacji projektów oraz zgłaszania i akceptacji zmian merytorycznych i finansowych w projektach.

Zmiany dotyczyć mają projektów trwających oraz będących w okresie trwałości, a ich wprowadzenie wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie.

Wzór aneksu oraz komunikat o terminie rozpoczęcia obowiązywania planowanych zmian przekazany ma zostać beneficjentom na początku IV kwartału 2022 r.

Monitorowanie realizacji projektu

Wprowadzanie zmian w projekcie

Współautor: Łukasz Wysocki.

Czy ta strona była pomocna?