Ostatnie szanse na dotacje dla firm w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Analizy

Ostatnie szanse na dotacje dla firm w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zatwierdzono harmonogram konkursów POIR na 2021 r.

Strefa Ulg i Dotacji (16/2020) | 8 grudnia 2020 r.

30 listopada 2020 r. zatwierdzony został harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym na pierwszą połowę 2021 r. zaplanowano ostatnie nabory wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch Poddziałań cieszących się dużą popularnością wnioskodawców - 3.2.1 Badania na rynek (dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem wyników prac B+R) i 1.1.1 Szybka ścieżka (koszty projektów badawczo-rozwojowych prowadzących do innowacji produktowej i/lub procesowej).

Poddziałania 3.2.1 oraz 1.1.1 POIR – ostatnie konkursy

9 grudnia 2020 r. ogłoszony zostanie nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – wsparcie inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo związanych z wdrożeniem wyników własnych lub nabytych wyników prac badawczo–rozwojowych (B+R), prowadzących do uruchomienia nowych czy ulepszonych technologii i/lub rozpoczęcia nowych/ulepszonych produktów i usług.

15 lutego 2021 r. planowane jest opublikowanie dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR – projekty mogące uzyskać dofinansowanie w naborze muszą być realizowane w regionach słabiej rozwiniętych (poza województwem mazowieckim) i obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, jak również prace przedwdrożeniowe, prowadzące do innowacji produktowej i/lub procesowej w skali kraju. Konkurs dedykowany będzie przedsiębiorcom bez względu na wielkość oraz konsorcjom, w tym z udziałem jednostek naukowych.

 

Terminy naborów i alokacja:

 • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek: od 13.01.2021 r. do 17.02.2021 r., alokacja 500 mln zł
 • Poddziałanie 1.1.1 Szybka ścieżka: od 22.03.2021 r. do 04.05.2021 r. (konkurs podzielony na rundy), alokacja 300 mln zł

 

Beneficjenci:

 • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Poddziałanie 1.1.1 Szybka ścieżka: przedsiębiorstwa bez względu na wielkość, konsorcja przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

 

Wydatki kwalifikowane i poziom wsparcia

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Wartość projektu: minimum 1 mln PLN , maksymalnie 50 mln EUR.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Poddziałanie 1.1.1 Szybka ścieżka

Wartość projektu: minimum 1 mln PLN dla MŚP / 2 mln PLN dla dużych firm i konsorcjów, maksymalnie 50 mln EUR.

 • Wynagrodzenia personelu B+R
 • Koszty podwykonawstwa
 • Amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
 • Użytkowanie wieczyste lub dzierżawa gruntów oraz amortyzacja budynków
 • Pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. materiały i surowce, elementy służące do budowy prototypu, technologii lub instalacji demonstracyjnej, wynajem powierzchni laboratoryjnych, promocja, audyt)
 • Koszty pośrednie
 • Prace przedwdrożeniowe

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Czynniki sukcesu:

 • Poziom innowacyjności
 • Wpisywanie się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • Potencjał rynkowy i opłacalność wdrożenia
 • Pozytywny wpływ na środowisko

Poza dotacjami przedsiębiorstwa planujące nowe inwestycje lub prowadzące działalność B+R mogą korzystać z innych instrumentów w postaci zachęt podatkowych:

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?