SSE i PSI: Praca zdalna a możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego

Artykuł

SSE i PSI: Praca zdalna a możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego

Interpretacja indywidualna DKIS potwierdza możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie zezwolenia SSE/decyzji o wsparciu również w przypadku pracy zdalnej

Strefa Ulg i Dotacji (39/2022) | 12 grudnia 2022 r.

Nowa interpretacja indywidualna DKIS

17 listopada 2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) wydał kolejną interpretację (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.711.2022.1.APO) potwierdzającą, że zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) podlegać powinien dochód uzyskany z działalności wskazanej w zezwoleniach strefowych/decyzji o wsparciu (DoW), także w przypadku wykonywania przez pracowników pracy w systemie zdalnym lub hybrydowym, jak również w czasie realizowanych podróży służbowych.

Stanowisko wskazane przez DKIS podtrzymuje pozytywną linię interpretacyjną, zaprezentowaną w dotychczas wydanych interpretacjach, tj. interpretacji indywidualnej z 10 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.46.2022.2.PC) oraz interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.16.2022.1.PC).

 

Stan faktyczny oraz rozstrzygnięcie DKIS

W sprawie będącej przedmiotem interpretacji, wnioskodawca m.in. wskazał, że z uwagi na pandemię COVID-19, istotna liczba pracowników (zmienna w czasie) wykonujących uprzednio pracę z biura świadczyła, a także ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, nadal świadczy pracę w formie pracy zdalnej lub w formie pracy hybrydowej (wykonywanie pracy w części z miejsca zamieszkania i w części z biura). Wnioskodawca wskazał, że taki system pracy zamierza utrzymać również po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego i ostatecznym ustaniu pandemii COVID-19.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym modelu, dochody związane z wykonywaniem przez pracowników pracy zdalnej/hybrydowej również powinny podlegać zwolnieniu z PDOP. Wnioskodawca podkreślił przy tym, że głównym miejscem prowadzenia działalności niezmiennie pozostaje zakład znajdujący się na terenie określonym w SSE oraz DoW.
W niniejszej sprawie DKIS zgodził się z argumentacją podatnika, uznając, że zwolnieniu z PDOP w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34/34a ustawy o PDOP będzie podlegał cały dochód uzyskany z działalności wskazanej w Zezwoleniach/DoW, realizowanej również przez pracowników wykonujących pracę w systemie zdalnym lub w systemie hybrydowym, w tym wykonywanej w ramach podróży służbowych, nawet po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

 

PSI bardziej atrakcyjna dla inwestycji w CUW oraz CBR

Możliwość zwolnienia dochodu wygenerowanego przez pracowników wykonujących pracę w formie zdalnej/hybrydowej nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia w obecnie obowiązujących przepisach prawnych, co w praktyce mogło przełożyć się na wątpliwości związane z zakresem i efektywnością korzystania z uzyskanego zwolnienia, zwłaszcza dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie Centrów Usług Wspólnych (CUW) lub Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR).

W naszej opinii, przyjęcie wykładni prezentowanej przez DKIS wprowadza większą pewność prawną w zakresie korzystania z omawianego zwolnienia, a tym samym może sprzyjać budowaniu atrakcyjności Polskiej Strefy Inwestycji dla inwestorów, m.in. planujących uzyskanie DoW na utworzenie lub rozbudowę CUW/CBR, w ramach, których znaczna część pracowników może wykonywać prace spoza terenu biura.

Poza tym taka wykładnia jest istotna również dla podmiotów, które posiadają Zezwolenia/DoW, w tym z perspektywy przeszłych rozliczeń. Niniejsze wynika z tego, że obecnie możliwym jest uzyskanie potwierdzenia, że prawidłowym było/jest objęcie całości dochodu (spełniającego również pozostałe warunki) zwolnieniem podatkowym, który był generowany przez pracowników, którzy wykonywali pracę spoza terenu SSE lub ujętego w DoW.

Co istotne, nie można wykluczyć, że tendencje interpretacyjne ulegną zmianie w przyszłości, stąd wydaje się, że obecnie warto rozważyć ubieganie się o uzyskanie opisywanej interpretacji indywidualnej.

W uzyskaniu powyższego rozstrzygnięcia podatnika wspierał zespół Gi3 Deloitte.

Zapisz się na "Strefę Ulg i Dotacji"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?