Ponad 2,7 mld PLN na dofinansowanie kosztów projektów i infrastruktury B+R

Artykuł

Ponad 2,7 mld PLN na dofinansowanie kosztów projektów i infrastruktury B+R

Szanse również dla firm z Mazowsza

Strefa Ulg i Dotacji (1/2019) | 20 sierpnia 2019 r.

Końcówka 2019 roku obfituje w możliwości pozyskania dofinansowania kosztów projektów i infrastruktury badawczo–rozwojowej. Szanse mają również firmy z Mazowsza.

Firmy z województwa mazowieckiego w ostatnim czasie mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie kosztów projektów badawczo–rozwojowych (B+R) jedynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W najbliższych miesiącach pojawią się dodatkowe możliwości również dla projektów zlokalizowanych w tym regionie. 14 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Konkurs dla województwa mazowieckiego rusza już 23 sierpnia 2019 r.

Projekty zlokalizowane w pozostałych 15 województwach będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Szybka Ścieżka) – nabór wniosków rozpocznie się 16 września 2019 r.

W ramach Szybkiej Ścieżki przewidziano również konkursy tematyczne dedykowane projektom B+R dotyczącym tworzyw sztucznych, technologii kosmicznych, innowacyjnych nawozów przyjaznych środowisku oraz urządzeń grzewczych. W ramach tych konkursów bezzwrotną dotację uzyskać mogą projekty zlokalizowane w całej Polsce.

Beneficjami dotacji w ramach wszystkich konkursów mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja, w tym z udziałem jednostek naukowych. Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzić muszą do innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać mogą także prace przedwdrożeniowe.

Dodatkowo, 26 września 2019 r. rozpocznie się kolejny już nabór wniosków w ramach Działania 2.1 POIR – wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom (bez względu na wielkość) planującym tworzenie lub rozwój Centrów B+R poprzez zakup infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R. O środki mogą ubiegać się również przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego.

Proces oceny wniosków został zaplanowany tak, aby potencjalni Beneficjenci otrzymali informację w ciągu 90 dni od zamknięcia rundy/naboru (75 dni w przypadku Działania 2.1).
 

Terminy naborów:

 • Ścieżka dla Mazowsza
  • od 23.08.2019 r. do 23.09.2019 r.
 • Szybka Ścieżka – konkurs ogólny
  • od 16.09.2019 r. do 16.12.2019 r.
 • Szybka Ścieżka – Tworzywa sztuczne oraz Technologie kosmiczne
  • od 02.09.2019 r. do 15.11.2019 r.
 • Szybka Ścieżka – Innowacyjne nawozy przyjazne środowisku oraz Urządzenia grzewcze 
  • od 14.11.2019 r. do 14.01.2020 r.
 • Działanie 2.1
  • od 26.09.2019 r. do 14.10.2019 r.
Strefa i Ulg i Dotacji (1/2019)

Aby poznać szczegółowe informacje nt. kluczowych wymogów, kosztów kwalifikowanych, tzw. czynników sukcesu oraz intensywności wsparcia w ramach poszczególnych konkursów – zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem w pliku pdf

Czy ta strona była pomocna?