Polska Strefa Inwestycji – objaśnienia podatkowe MF

Artykuł

Polska Strefa Inwestycji – objaśnienia podatkowe MF

Strefa Ulg i Dotacji (4/2020) | 13 marca 2020 r.

10 marca br. Ministerstwo Finansów opublikowało zgodnie z zapowiedziami (choć zdecydowanie później niż się tego spodziewano) treść objaśnień podatkowych dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (DoW).

We wcześniejszym wpisie naszego newslettera pisaliśmy już o licznych wątpliwościach przedsiębiorstw dotyczących zasad korzystania ze zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, a także o konsultacjach podatkowych zorganizowanych przez MF w tym temacie.

 

Objaśnienia podatkowe MF

10 marca Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (DoW), w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji”. To co stanowi pewne zaskoczenie, to rozmiar wskazanych objaśnień oraz ich tematyka.

Ministerstwo, oprócz wyjaśnień w temacie głównym - czyli jak należy rozumieć ścisłe powiązania funkcjonalne nowego projektu inwestycyjnego z istniejącym zakładem - odniosło się również m.in. do tematyki kosztów kwalifikowanych oraz definicji nowej inwestycji. Co istotne część z tych wyjaśnień, zwłaszcza w zakresie kosztów infrastruktury wspomagającej, budzi dużą wątpliwość, gdyż odbiega od dotychczasowej praktyki w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE).

MF wskazało również w bardzo jasny sposób, iż w przypadku posiadania zezwoleń strefowych (w ramach dotychczasowych SSE) oraz decyzji o wsparciu (w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji) - przedsiębiorstwo musi rozdzielać wskazane wyniki, pomimo innego brzmienia przepisów w tym zakresie.

 

Kwestia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Wskazane wyjaśnienia bardzo restrykcyjnie podchodzą również do kwestii klauzuli o unikaniu opodatkowania jaka została wprowadzona dla podatników korzystających z ulgi inwestycyjnej, bez limitu kwotowego. Oznacza to, że nawet bardzo małe kwotowo działanie bez uzasadnienia biznesowego, a wpływające na zobowiązanie podatkowe, rzutuje na prawo do całej (często wielomilionowej) ulgi podatkowej.

Aktualnie staramy się wyjaśnić powstałe wątpliwości również z innymi organami odpowiedzialnymi za wdrażanie Polskiej Strefy Inwestycji, czyli Ministerstwem Rozwoju oraz Zarządami Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wkrótce będziemy Państwa informować o kolejnych szczegółach w tym temacie.

 

*Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-6-marca-2020-r-dotyczace-sposobu-ustalania-dochodu-zwolnionego-z-opodatkowania-podatkiem-dochodowym-osiagnietego-z-dzialalnosci-gospodarczej-okreslonej-w-decyzji-o-wsparciu-o-ktorej-mowa-w-ustawie-z-dnia-10-maja-2018-r-o-wspieraniu-nowych-inwestycji  

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
Czy ta strona była pomocna?