Analizy

Webcast: Postępowania i kontrole w nowej Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w kształcie postępowań oraz kontroli znajdują się w projekcie nowej Ordynacji podatkowej przekazanym do Ministerstwa Rozwoju i Finansów?

Nagranie archiwalne: Jakie zmiany w kształcie postępowań oraz kontroli znajdują się w projekcie nowej Ordynacji podatkowej przekazanym do Ministerstwa Rozwoju i Finansów?