Zobacz alert o klauzuli obejścia prawa podatkowego

Analizy

Klauzula obejścia prawa podatkowego - ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

Alert podatkowy 12/2016 | 14 czerwca 2016 r.

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Klauzula obejścia prawa podatkowego wchodzi w życie

W świetle przepisów Ustawy, w zakresie dotyczącym klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzi ona w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. Tym samym Ustawa wejdzie w życie 15 lipca 2016 r. Zgodnie z treścią przepisów przejściowych klauzula będzie znajdować zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie Ustawy.

Przygotuj się na nowe przepisy

Więcej o Klauzuli obejścia prawa podatkowego

Klauzula przeciw omijaniu opodatkowania

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?