Analizy

Klauzula obejścia prawa podatkowego - ustawa przyjęta przez Senat

W dniu 19 maja 2016 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw w wersji uchwalonej przez Sejm.