Newsletter dla pracodawców: podatki i prawo

Analizy

Newsletter: Strefa pracodawcy

Podatki i prawo

Przybliżamy problemy i ryzyka związane z nadchodzącymi zmianami przepisów oraz komentujemy bieżące zmiany praktyki organów administracji w zakresie stosowania prawa, istotne dla profesjonalistów zajmujących się kwestiami pracowniczymi.

Dotychczasowe wydania newslettera:

Rok 2023

Koszty autorskie a ustalanie wynagrodzenia minimalnego 55/2023

Od stycznia nowe zasady rozliczania dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe 54/2023

Prezenty świąteczne z ZFŚS - konsekwencje na gruncie PIT i ZUS 53/2023

Opodatkowanie prezentu dla pracownika 52/2023

Wigilia 2023 r. wolna od pracy i handlu 51/2023

Praktyczne wskazówki dla pracodawcy związane z przełomem roku 2024 50/2023

1 stycznia 2024 r. upłynie termin na przekazanie korekt dokumentów rozliczeniowych do ZUS 49/2023

Bonusy dla pracowników oddelegowanych – zasady opodatkowania 48/2023

Oddelegowanie pracowników - delegacje zagraniczne na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie 47/2023

Przychód z umowy cywilnoprawnej w świetle najnowszego komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej 46/2023

Nowy wyrok TSUE w sprawie pracowników niepełnoetatowych 45/2023

Odliczenie straty z lat ubiegłych w podstawie obliczania daniny solidarnościowej 44/2023

Zmiany w prawie pracy zachęcają pracodawców do digitalizacji dokumentów pracowniczych 43/2023

Ryczałt za pracę zdalną po pół roku 42/2023

Czas zaplanować dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę 41/2023

Ukraińcy w Polsce – kwestie opodatkowania i ubezpieczeń społecznych 40/2023

Wynagrodzenie urlopowe na przełomie miesięcy 39/2023

Czy noclegi i transport zapewniane pracownikom w czasie oddelegowania mogą być nieopodatkowane? 38/2023

Więcej pieniędzy dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 37/2023

Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą 36/2023

Nierówne traktowanie pracownika jest dyskryminacją 35/2023

Informacja o warunkach zatrudnienia w nowej odsłonie 34/2023

Wyższy limit zwolnienia z ZUS dla posiłków finansowanych przez pracodawcę 33/2023

Praca zdalna za granicą - kwestie ubezpieczeniowe 32/2023

Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej 31/2023

Już niedługo kolejne zmiany w prawie pracy 30/2023

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie programów komputerowych 29/2023

Wynagrodzenie na życzenie – pożądany benefit, ale również potencjalne ryzyko dla pracodawcy 28/2023

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej - nowe uprawnienie pracownicze i wątpliwości pracodawców 27/2023

Praca zdalna z zagranicy na nowych zasadach 26/2023

Cudzoziemcy i ich pracodawcy mają jeszcze tylko 2 tygodnie na weryfikację dokumentów 25/2023

Kontrola zeznania podatkowego pracownika delegowanego u pracodawcy i pracownika 24/2023

Czas na weryfikację informacji o liczebności związków zawodowych 23/2023

Workation, czyli zyskująca na popularności forma łączenia pracy zdalnej z wakacjami 22/2023

Kolejny wzrost płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. 21/2023

E-teczka – digitalizacja obiegu dokumentów pracowniczych 20/2023

Ważne zmiany w ustawie o PIT i ryczałcie uchwalone przez Sejm 19/2023

Nowy wzór świadectwa pracy od maja - nie zapomnij z niego skorzystać 18/2023

Nadchodzą zmiany w statusie prawnym cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy) 17/2023

Kolejne zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej 16/2023

Zapowiadany koniec stanu zagrożenia epidemicznego i jego skutki dla pracodawców 15/2023

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, a wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 14/2023

Zmiany w kodeksie pracy z perspektywy działu płacowo-kadrowego 13/2023

Zaległe składki zapłacone przez płatnika nie są przychodem 12/2023

Dyrektywa mająca na celu zmniejszenie luki płacowej przyjęta przez Parlament Europejski 11/2023

Rozliczenie roczne podatników za 2022 r. 10/2023

Kolejne zmiany w kodeksie pracy na ostatniej prostej 9/2023

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej 8/2023

Poprawna forma oświadczenia podatkowego wg Dyrektora KIS 7/2023

BHP i medycyna pracy a zakończenie stanu epidemicznego 6/2023

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 5/2023

Autozapis do PPK już niebawem 4/2023

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy weszła w życie 3/2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – o czym pracodawca powinien pamiętać na początku roku? 2/2023

Przygotowanie informacji PIT-11 za 2022 r. 1/2023

Rok 2022

Przepisy o pracy zdalnej oraz badaniu trzeźwości na kolejnym etapie 22/2022

Zasady opodatkowania przychodów z najmu prywatnego w 2023 roku 21/2022

Trudne decyzje na trudne czasy  20/2022

Nadchodzą zmiany dla uchodźców z Ukrainy 19/2022

Nowy wzór formularza PIT-2 18/2002

HR Wokanda 17/2022

Ukraińcy w Polsce – podatki, ubezpieczenia społeczne i obowiązki legalizacyjne 16/2022

Spory zbiorowe na nowych zasadach – rewolucja czy kosmetyczne zmiany 15/2022

Ulga na powrót, czyli zwolnienie z PIT dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski 14/2022

30 września - istotna data dla każdego pracodawcy, podsumowanie tematów HR’owych na wrzesień 13/2022

Polski Ład - zmiana zasad opodatkowania dochodów z najmu 12/2022

HR Wokanda 11/2022

Nowelizacja przepisów PIT i ZUS w Polskim Ładzie 2.0 10/2022

Szef zbada czy pracownik bierze narkotyki – nowe rozwiązania w kodeksie pracy 9/2022

Od 4 czerwca 2022 r. zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych 8/2022

Jest już nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. ustawy o sygnalistach 7/2022

Raportowanie luki płacowej – obecne i przyszłe obowiązki pracodawców - 6/2022

Jest już projekt wprowadzający rozwiązania dwóch europejskich dyrektyw do kodeksu pracy - 5/2022

Projekt przepisów dot. badania trzeźwości oraz pracy zdalnej opublikowany - 4/2022

Rząd ujawnia zmiany w związku z dyrektywą work-life balance - 3/2022

Co nowego czeka nas w prawie pracy w 2022 roku? - 2/2022

Nowe regulacje prawne dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce - 1/2022

Rok 2020

Brexit – zbliżamy się do końca okresu przejściowego - 27/2020

Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego w 2021 r. - 26/2020

Koniec sporów dotyczących doliczania wartości paliwa do przychodu pracowników wykorzystujących samochody służbowe do celów prywatnych - 25/2020

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) od honorarium autorskiego - 24/2020

Nowe formularze dotyczące delegowania pracowników na terytorium Polski - 23/2020

Delegowanie pracowników po nowemu - odpowiedzi na pytania po webinarze - 22/2020

Obniżenie etatu w związku z COVID-19 może mieć wpływ na wysokość zasiłków - 21/2020

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników - 20/2020

Wykonywanie pracy na odległość - 19/2020

Przedłużenie terminu przekazania zaliczek PIT - 18/2020

Praca zdalna a telepraca w czasie COVID-19 - 17/2020

5 najważniejszych rozwiązań dla pracodawców w ramach Tarczy 4.0 - 16/2020

Koronawirus a szkolenie BHP pracowników i medycyna pracy - 15/2020

Nowe możliwości w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – projekt Tarczy 4.0 - 14/2020

Bezpieczna transformacja z pracy zdalnej do biura - 13/2020

Bezpieczna produkcja w czasie COVID-19 - 12/2020

Tarcza antykryzysowa - 11/2020

Ustawa antykryzysowa - nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19 - 10/2020

Koronawirus – czas na home office - 9/2020

Mobilność pracowników w dobie koronawirusa - 8/2020

Czego nie może pracodawca, co wolno pracownikowi. Koronawirus a prawo pracy - 7/2020

Kary za brak zaświadczenia A1 w wybranych krajach UE - 6/2020

Nieodpłatne świadczenie dla Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia - 5/2020

Nowelizacja przepisów z dn. 28 stycznia 2020 roku, dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług - 4/2020

Zasady pobytu i pracy obywateli brytyjskich w Polce po brexicie - 3/2020

Oddelegowania i podróże służbowe w obrębie UE - 2/2020

Wzrost wysokości płacy minimalnej w 2020 roku - 1/2020

Rok 2018

Ochrona sygnalistów – planowane zmiany w polskim ustawodawstwie - 27/2018

Programy motywacyjne oparte o akcje nową metodą wynagradzania pracowników - 26/2018

Digitalizacja w zakresie dokumentacji pracowniczej – zmiany od 1 stycznia 2019 r. - 25/2018

Ustawa znosząca ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niezgodna z Konstytucją - 24/2018

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - 23/2018

Ustawa o PPK przyjęta przez Senat - 22/2018

Wątpliwości wokół poradnika Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla pracodawców - 21/2018

4 października 2018 roku Sejm uchwalił Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych - 20/2018

Zmiana w wysokości wynagrodzenia minimalnego - 19/2018

Co dalej z pracownikami tymczasowymi? - 18/2018

Zbliża się termin automatycznego przekształcenia terminowych umów o pracę w umowy bezterminowe - 17/2018

Niejasny status ustawowej ochrony informacji poufnych firmy po zakończeniu stosunku pracy - 16/2018

Pracownicze plany kapitałowe z aprobatą rządu - 15/2018

Związki zawodowe nie tylko dla pracowników od 1 stycznia 2019 roku - 14/2018

Ostatni dzwonek na dostosowanie zasad monitoringu pracowników do nowych regulacji - 13/2018

Zmiana niektórych zasad dotyczących unikania podwójnego opodatkowania osób uzyskujących dochody za granicą - 12/2018

Rząd przedstawił propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku - 11/2018

Kontrowersyjne zmiany w delegowaniach pracowników przyjęte przez Parlament Europejski - 10/2018

Różnicowanie wynagrodzeń w oparciu o kryterium geograficzne - 9/2018

Kiedy pracodawca zapłaci pracownikowi pomimo niewykonywania przez niego pracy? - 8/2018

Monitoring pracowników uregulowany ustawowo - 7/2018

Oddelegowania - Kompendium wiedzy - Dodatek specjalny 1/2018

Nie będzie rewolucji w prawie pracy - 6/2018

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny - 5/2018

Trybunał Sprawiedliwości UE chce wzmocnić ochronę kobiet w ciąży - 4/2018

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych już na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego - 3/2018

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - 2/2018

Czy social media są realnym zagrożeniem dla tajemnicy przedsiębiorstwa?

Czy firma może kontrolować aktywność pracowników w kanałach social media?

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zakazie handlu w niedzielę i święta - 1/2018

Rok 2017

Zakaz handlu w niedziele od 1 marca 2018 r. - 28/2017

Ustawa o jawności życia publicznego może skomplikować działalność pracodawców - 27/2017

Założenia do ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych - 26/2017

Duża zmiana ustawy o związkach zawodowych - 25/2017

Coraz bliżej fundamentalnych zmian w delegowaniach pracowników - 24/2017

Wieloetatowcy za kółkiem ponad normę - 23/2017

Zakaz handlu w niedziele – nowe szczegóły - 22/2017

Zakaz handlu w niedzielę już od stycznia 2018 roku? - 21/2017

Od 1 października uważaj na ochronę przedemerytalną - 20/2017

Pracownicze Programy Kapitałowe – co wiemy nowego? - 19/2017

Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego - 18/2017

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 17/2017

Pracownicze Plany Kapitałowe dopiero od 1 VII 2018 r. - 16/2017

Kształtowanie wynagrodzenia zależne od realizacji celów zarządczych - 15/2017

Delegowanie pracowników pod lupą PIP - 14/2017

Pracownicze Programy Kapitałowe – co o nich wiadomo? - 13/2017

Jak uniknąć błędów w określeniu miejsca pracy w umowie? - 12/2017

Problematyczne BHP pracowników delegowanych do Polski - 11/2017

Od dnia 11 czerwca 2017 r. ułatwienia dla obywateli Ukrainy na wjazd do Polski i Unii Europejskiej - 10/2017

Dyrektorzy regionalni - błędny zapis miejsca pracy może pracodawcę wiele kosztować - 9/2017

Ostrożnie z ochroną przedemerytalną - 8/2017

Nowe zasady zatrudniana pracowników tymczasowych stają się faktem - 7/2017

Szef prawie jak Wielki Brat - 6/2017

Co zmieni się w zasadach wynagradzania kluczowych pracowników w bankach i innych instytucjach finansowych po 1 maja 2017? - 5/2017

Umowy cywilnoprawne pod lupą PIP - 4/2017

Warunki oddelegowania w UE zależą od kraju docelowego - 3/2017

Tylko do końca stycznia możesz zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 2/2017

Co nowego w prawie pracy w 2017 roku? - 1/2017

Zapisz się na newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?