Raportowanie umów o dzieło od 01.01.2021

Analizy

Raportowanie umów o dzieło od 01.01.2021

Strefa Pracodawcy 1/2021

Od nowego roku wszedł w życie obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdej umowy o dzieło, która nie stanowi tytułu do obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

ZUS potwierdził, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie umów zawartych nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Podlegają mu płatnicy oraz osoby fizyczne zlecające wykonanie dzieła.

Płatnik składek lub osoba fizyczna mają obowiązek każdorazowego zgłoszenia umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie oraz złożenie formularza RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło), w którym należy podać podstawowe informacje o zawartej umowie o dzieło, a także wskazać co jest przedmiotem zawartej umowy. Formularz RUD może zostać przekazany do ZUS w formie papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie go na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Powyższy obowiązek nie obejmuje umów o dzieło z własnym pracownikiem lub wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, choć zawartych z innym podmiotem. Nie podlegają również zgłoszeniu umowa o dzieło zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą na wykonanie przez nią usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło nie dotyczy podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami (nie muszą one zgłaszać zawieranych umów o dzieło). Ten ostatni wyjątek nie obejmuje osób fizycznych – muszą one zgłosić każdą umowę, w ramach której zlecają wykonanie dzieła, niezależnie od tego, czy są zgłoszone jako płatnik.

Wprowadzenie rejestru umów o dzieło ma umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oszacowanie liczbę zawieranych w Polsce zawieranych umów o dzieło, a także weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?