Analizy

Istotne zmiany w projekcie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace nad projektem zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie projekt wraca pod obrady Sejmu.