Punkty widzenia

Podcast: Oddelegowanie pracowników za granicę

Formalności związane z oddelegowaniem

Czym jest oddelegowanie i czym różni się od podróży służbowej? Jakiemu systemowi ubezpieczeń społecznych podlega oddelegowany pracownik?  Czy pracownik zagraniczny może pracować w Polsce? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące migracji pracowników znajdą Państwo w naszym podcaście.