Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego w 2021 r.

Analizy

Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego w 2021 r.

Strefa pracodawcy 26/2020

Wynagrodzenie minimalne za pracę w 2021 roku wyniesie 2.800 zł. Tak ogłosił oficjalnie rząd w rozporządzeniu z 15 września 2020 r. Kwota ta będzie miała z mocy samego prawa zastosowanie w stosunku do pracowników, których umowy o pracę przewidują niższą kwotę. Z kolei wypłacanie kwoty wynagrodzenia w niższej wysokości stanowić będzie naruszenie praw pracowniczych.

Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego będzie miało też wpływ na wysokość innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Do 42.000 zł wzrośnie ustawowy limit wysokości odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych. Przy czym warto pamiętać, że przepisy tzw. tarczy antykryzysowej ograniczają wysokość odprawy do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeśli u pracodawcy wystąpi określony spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. W takich okolicznościach, wysokość odprawy w 2021 r. będzie ograniczona do 28.000 zł.

Do 18,30 zł wzrośnie z kolei minimalna stawka godzinowa wypłacana na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?