Koniec sporów dotyczących doliczania wartości paliwa do przychodu

Analizy

Koniec sporów dotyczących doliczania wartości paliwa do przychodu pracowników wykorzystujących samochody służbowe do celów prywatnych

Strefa pracodawcy 25/2020

Opublikowana w dniu 21 września 2020 r. interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych rozwiewa wątpliwości dotyczące tego, co obejmuje nieodpłatne świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Wyjaśnienia Ministerstwa potwierdzają, że rację mieli podatnicy, którzy twierdzili, że w wartości przedmiotowego świadczenia (odpowiednio 250 PLN lub 400 PLN) jest już zawarta wartość paliwa zużywanego w jazdach prywatnych.

Ujednolicenie linii interpretacyjnej

Dotychczas stanowisko konsekwentnie prezentowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w analizowanej sprawie, było niekorzystne dla podatników – obok samego ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Dyrektor KIS nakazywał doliczenie do przychodu pracownika wartości paliwa zużytego na jazdy prywatne.

Z takim podejściem nie zgadzali się jednak podatnicy jaki i płatnicy, argumentując że jednym z podstawowych celów wprowadzenia ryczałtu było uproszczenie rozliczania wartości świadczenia jakim jest wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych od strony podatkowej. W przypadku, w którym ryczałt nie obejmowałby kosztów paliwa do faktycznego uproszczenia rozliczeń z fiskusem by nie doszło. Pracodawcy w dalszym ciągu byliby bowiem zobligowani do monitorowania jazd prywatnych pracowników, tak aby być w stanie oszacować jaka część paliwa została zużyta na ten cel. W sukurs pracodawcom przyszły sądy administracyjne, które w jednolitej linii orzeczniczej przyznawały im rację, wskazując że ryczałt obejmuje także koszty paliwa i inne opłaty których poniesienie jest niezbędne, aby samochód mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. Zaistniała zatem rozbieżność pomiędzy praktyką interpretacyjną Dyrektora KIS, a orzecznictwem sądów administracyjnych, która skłoniła Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, przyjmując argumentację prezentowaną w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, Ministerstwo Finansów stwierdziło w wydanej interpretacji ogólnej, że „ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.”

Należy przy tym pokreślić, iż dodatkowe koszty, które mogą być ponoszone przez pracowników w związku z prywatnym użytkowaniem samochodu służbowego, takie jak opłaty parkingowe czy opłaty za przejazdy autostradą, nie mogą być uznawane za świadczenia objęte ryczałtową kwotą, o której mowa powyżej.

Zapraszamy do kontaktu w powyższym temacie w celu omówienia możliwych sposobów dalszego postępowania.

Pełna treść interpretacji:
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 21 września 2020 r. pod poz. 108.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?