Nowe możliwości w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – projekt Tarczy 4.0

Analizy

Nowe możliwości w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – projekt Tarczy 4.0

Strefa pracodawcy 14/2020

22 maja 2020 r. został upublikowany projekt tzw. Tarczy 4.0.

Zawarte w projekcie propozycje zmian w przepisach przynoszą wiele istotnych nowości w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (zarówno z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak i dofinansowań przyznawanych przez starostę) oraz stosowania mechanizmów przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Zaproponowane przez rząd zmiany znacząco poszerzają możliwości ubiegania się przez pracodawców o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. 

COVID-19 – Nawigator prawny

Dowiedz się więcej

Przykładowo, zaistnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z FGŚP także w przypadku nieobjęcia pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Takie rozwiązanie stanowi istotne novum - dla wielu pracodawców bowiem dotychczasowa konieczność obniżania wymiarów etatów była główną przeszkodą, gdyż pomimo doświadczenia spadku obrotów, nadal mieli oni zapotrzebowanie na pracę.

Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych zmian w omawianym zakresie w formie tabeli:

  Tarcza 3.0 (stan obecny) Tarcza 4.0 (projektowane zmiany)
Początek okresu referencyjnego dla określania spadku obrotów gospodarczych Dzień po dniu 1 stycznia 2020 r. Dzień po dniu 31 grudnia 2019 r.
Możliwość ubiegania się o dofinansowanie pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy Brak Istnieje
Możliwość zastosowania przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy także przez oddziały zagranicznych przedsiębiorców Brak Istnieje
Możliwość objęcia pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy przez pracodawcę także bez ubiegania się o dofinansowanie Nie przewidziano  Wprost przewidziano

Projekt Tarczy 4.0 trafi teraz pod obrady Sejmu i będzie procedowany na posiedzeniu rozpoczynającym się w dniu 27 maja. W dalszej kolejności będzie on rozpatrywany przez Senat.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?