Tarcza antykryzysowa

Analizy

Bezpieczna produkcja w czasie COVID-19

Oficjalne wytyczne dla zakładów przemysłowych

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 12/2020 | 23 kwietnia 2020

W ostatnich dniach organy publiczne oraz samorządy zawodowe publikują liczne rekomendacje sektorowe dla wybranych branż gospodarki. Jednymi z takich rekomendacji są przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Wytyczne będą prawdopodobnie aktualizowane jeszcze przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne stanowią zestaw praktycznych rekomendacji mających na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i pracownikom innych firm przebywającym na terenie tych zakładów. Adresują one specyficzne potrzeby oraz sposób funkcjonowania sektora przemysłowego. Pracownicy podmiotów z tego sektora, z uwagi na liczbę osób wykonujących pracę w jednym miejscu oraz brak możliwości świadczenia pracy zdalnej, szczególnie narażeni są na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.


Wytyczne zostały podzielone na:

  • procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika;
  • procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa; oraz
  • procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego z pracowników.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały obowiązkowe oraz rekomendowane procedury.

Do najistotniejszych przyjętych przez Ministerstwo rekomendacji należy zaliczyć: wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu, maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, takich jak stołówki czy inne pomieszczenia socjalne oraz utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu przemysłowego w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub na podstawie powszechnie obowiązującego przepisu prawa. Pozostałe rekomendacje obejmują m.in. wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia oraz wdrożenie procedur prewencyjnego odkażania powierzchni w najczęściej uczęszczanych przestrzeniach.

Rekomendacje dla zakładów przemysłowych mogą zostać wdrożone przykładowo w postaci regulaminu lub procedury obowiązującej pracowników.

COVID-19 – Nawigator prawny

Dowiedz się więcej

Niezależnie od decyzji o wdrożeniu Wytycznych pracodawcy powinni pamiętać o obowiązkach nałożonych na nich na podstawie przepisów prawa, w tym o obowiązku zapewnienia osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz zapewnienia odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

- mówi Anna Skuza, Radca prawny, Senior Managing Associate w Deloitte Legal

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obecnie organ ten pracuje nad stworzeniem własnych wytycznych w oparciu o Wytyczne Ministerstwa. W takiej sytuacji należy spodziewać się, iż opracowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego dokument uzyska walor obowiązujących wytycznych zgodnie z art. 8a ust. 5 pkt 2) ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pracodawcy powinni rozważyć wprowadzenie kompleksowych procedur regulujących szczegółowe zasady postępowania w sytuacji zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?