Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Analizy

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę dotyczącą konstytucyjności ustawy znoszącej ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 23/2018 | 30 października 2018 r.

W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał kwestię zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przewidującą zniesienie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po niespełna dwóch godzinach wysłuchania stron postępowania Trybunał postanowił o odroczeniu rozprawy do 13 listopada 2018 r.

Projekt ustawy trafił pod obrady Sejmu dokładnie rok temu, a następnie został uchwalony przez obie Izby Parlamentu i przekazany do podpisu Prezydenta. Jednak 5 stycznia 2018 r. Prezydent skierował nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Powodem były wątpliwości dotyczące dochowania standardów procesu legislacyjnego (przede wszystkim ze względu na brak przeprowadzenia wystarczających konsultacji z partnerami społecznymi w obliczu zmiany o tak istotnym znaczeniu i niosącej ze sobą wysokie koszty dla pracodawców). Trybunał miał rozpatrywać sprawę już 10 lipca tego roku, lecz termin ten został odwołany i ostatecznie przesunięty na 30 października. Jednak w tym dniu Trybunałowi również nie udało się dokonać szczególnie istotnego dla pracodawców rozstrzygnięcia.

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazują, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Wejście w życie nowelizacji znoszącej to ograniczenie oznaczałoby, że składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zarówno w części finansowanej przez pracownika jak i przez pracodawcę, należne będą od całości wynagrodzenia pracownika - także od przychodu przekraczającego obecny limit podstawy wymiaru składek (tj. w 2018 r. kwotę 133.290 PLN).

Pracodawcy zatrudniający pracowników zarabiających powyżej 11 tys. złotych brutto miesięcznie, których przede wszystkim może dotknąć planowana zmiana, muszą więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału do 13 listopada 2018 r. Jednocześnie warto, aby już teraz dokonali przeglądu swoich struktur wynagradzania oraz siatki płac, w celu oszacowania wpływu ewentualnej nowelizacji na wzrost kosztów wynagrodzeń pracowniczych.

Czy ta strona była pomocna?